Sto a víceletých důchodců bylo letos v červnu 570

Praha 2. 7. 2008

Celkem 240 důchodců narozených v roce 1908 evidovala v červnu 2008 Česká správa sociálního zabezpečení. Z toho bylo 194 žen a 46 mužů. U příležitosti stých narozenin dostávají klienti ČSSZ rozhodnutí o zvýšení důchodu o 2 000 korun a osobní dopis ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase.

Kromě stoletých důchodců ČSSZ evidovala také 330 starších seniorů, tedy lidí narozených v letech 1898 až 1907. Celkem se tedy ke konci pololetí roku 2008 jednalo o 570 sto a víceletých důchodců. Převažovaly ženy – bylo jich 471, zatímco mužů bylo 99.

Nejstarší důchodce v evidenci ČSSZ byla v červnu 2008 žena narozená v roce 1898, druhá nejstarší žena se narodila v roce 1900. Nejstarší muž, kterému ČSSZ vyplácela důchod, byl ročník 1902. Nejvíc sto a víceletých lidí žilo v Praze - 93 a v Jihomoravském kraji - 71, naopak nejméně - 7 - v kraji Karlovarském.

Důchody stoletých občanů se zvyšují pravidelně od roku 1969. Původně se zvyšovaly o 1 000 korun, a to na základě „Zásad pro zvýšení důchodů stoletým občanům“. Od 1. července 2006 se podle novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění důchody stoletým lidem zvyšují o 2 000 korun. Tato částka je přiznávána k procentní výměře důchodu automaticky, aniž by o ni museli důchodci žádat.

V červnu 2008 vyplatila ČSSZ starobní důchody celkem 2 045 166 důchodcům, to je 74,6 % z celkového počtu důchodců. Všech důchodců, tedy lidí pobírajících od ČSSZ důchody starobní, invalidní a pozůstalostní, bylo celkem 2 737 848.

Počet sto a víceletých starobních důchodců
(stav: červen 2008, zdroj: evidence ČSSZ)

Kraj

Muži

Ženy

Celkem

Hl. m. Praha

15

78

93

Středočeský kraj

10

55

65

Jihočeský kraj

5

31

36

Plzeňský kraj

3

16

19

Karlovarský kraj

 

7

7

Ústecký kraj

9

25

34

Liberecký kraj

3

14

17

Královéhradecký kraj

4

22

26

Pardubický kraj

6

17

23

Vysočina

9

34

43

Jihomoravský kraj

9

62

71

Olomoucký kraj

6

34

40

Zlínský kraj

8

28

36

Moravskoslezský kraj

12

48

60

Celkem

99

471

570

Ročník narození

Muži

Ženy

Celkový součet

1898

 -

1

1

1900

 -

1

1

1901

 -

1

1

1902

1

3

4

1903

 -

12

12

1904

4

20

24

1905

7

32

39

1906

15

79

94

1907

26

128

154

1908

46

194

240

Celkem

99

471

570