Za deset let je důchodců o cca 9 % víc

Praha 20. 6. 2008

Důchodců, kteří dostávají důchod od České správy sociálního zabezpečení, je o 234 051 (8,6 %) víc  než před deseti lety. Vyplývá to ze statistik ČSSZ. Zatímco v roce 1997 ČSSZ evidovala 2 485 110 lidí pobírajících starobní, invalidní nebo pozůstalostní důchod, o deset let později se jednalo o 2 719 161 důchodců. Převažovaly ženy, a to ve všech letech posledního desetiletí. V roce 2007 bylo celkem 1 674 015 důchodkyň, zatímco mužů pobírajících důchod bylo 1 045 146. Podobný poměr lze vysledovat i v roce 1997 a v dalším období.

Za deset let nejvíc přibylo starobních důchodců. V roce 1997 evidovala ČSSZ 1 802 664 starobních důchodců, o deset let později jich bylo 2 028 865. To je o 226 201 víc. Řada lidí přitom pobírá současně starobní a pozůstalostní (tj. vdovský či vdovecký) důchod, jedná se o tzv. souběh důchodů. Proto se liší celkový počet důchodců a počet vyplácených důchodů. Všech důchodů ČSSZ koncem loňského roku vyplácela 3 347 121, ve stejném období roku 1997 jich bylo celkem 3 065 157. (Pozn.: výše uvedené počty důchodů a důchodců jsou bez výplat do ciziny a rovněž nezahrnují důchody a důchodce v působnosti ministerstva obrany, spravedlnosti a vnitra.)

Od roku 2001 vede ČSSZ srovnávací statistiku poplatníků pojistného ve vztahu k důchodcům, resp. ke starobním důchodcům. Z ní mimo jiné vyplývá, že v prosinci 2007 na jednoho důchodce přispívali 1,79 poplatníků pojistného. A pokud bychom srovnávali pouze počet starobních důchodů ve vztahu k poplatníkům pojistného, pak v prosinci 2007 na jednoho starobního důchodce přispívali 2,41 poplatníků. Podrobnější informace najdete na webových stránkách ČSSZ - zde.

Průměrná výše starobního důchodu vypláceného sólo v roce 1997 byla 5 148 korun. O deset let později se jednalo už o 8 747 korun. Nejvíc lidí v loňském roce pobíralo starobní důchod ve výši 8 000 až 8 999 Kč. Nejvyšší starobní důchod, který ČSSZ vyplácela, byl v pásmu 70 000 až 70 999 korun a pobírala ho jedna osoba. Naopak nejnižší starobní důchod - stanovený zákonem - byl v loňském roce 2 340 Kč měsíčně a letos je to 2 470 korun měsíčně.

Důležité informace, které lidi nejčastěji zajímají v souvislosti se starobním důchodem, přináší publikace „Příručka budoucího důchodce v roce 2008“. V nákladu 100 000 ks ji vydala Česká správa sociálního zabezpečení. Je určena široké veřejnosti, dostupná zdarma na všech 92 pracovištích ČSSZ a ke stažení na webu na http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/publikace.htm.

 

Počet všech důchodců a důchodů – dle evidence ČSSZ

Rok

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Počet důchodců

2 485 110

2 521 243

2 548 159

2 567 865

2 584 018

2 577 798

2 590 844

2 625 685

2 645 100

2 683 784

2 719 161

z toho ženy

1 554 311

1 577 462

1 591 809

1 603 415

1 610 898

1 606 359

1 611 924

1 629 999

1 637 584

1 656 280

1 674 015

          muži

930 799

943 781

956 350

964 450

973 120

971 439

978 920

995 686

1 007 516

1 027 504

1 045 146

Počet vyplácených důchodů

3 065 157

3 123 136

3 158 947

3 183 429

3 203 219

3 199 749

3 212 486

3 249 706

3 268 673

3 310 174

3 347 121

z toho starobní

1 802 664

1 848 639

1 879 883

1 906 759

1 922 772

1 907 830

1 914 219

1 944 915

1 961 870

1 995 350

2 028 865

          invalidní

529 350

528 563

527 808

528 288

534 287

544 838

553 985

563 376

570 055

580 055

586 686

          pozůstalostní

733 143

745 934

751 256

748 382

746 160

747 081

744 282

741 415

736 748

734 769

731 570

Pozn.: Jedná se o důchodce a důchody vyplácené v České republice, tj. bez výplat do ciziny.

 

Počet pouze starobních důchodců – dle evidence ČSSZ

 Rok

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Celkem

1 802 664

1 848 639

1 879 883

1 906 759

1 922 772

1 907 830

1 914 219

1 944 915

1 961 870

1 995 350

2 028 865