Víc než 1 500 lidí porušilo léčebný režim, čekal je postih

Praha 13. 6. 2008

Celkem 72 965 kontrol dodržování léčebného režimu v pracovní neschopnosti provedli zaměstnanci okresních, v Praze Pražské, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) v prvním čtvrtletí roku 2008. Ve stejném období loňského roku jich bylo 75 490. Nejvíc kontrol v letošním prvním čtvrtletí bylo v Praze, a to 9 537 a  také  v  Moravskoslezském kraji  –  8 520. Dále pak ve Středočeském kraji, kde se kontroloval léčebný režim celkem v 8 308 případech. Na základě všech kontrol vydaly OSSZ/PSSZ/MSSZ celkem 1 533 postihů za porušení léčebného režimu. Za stejné období roku 2007 jich bylo 1 553. V praxi to znamená, že víc než 2 % kontrolovaných bylo sníženo nebo odebráno nemocenské.

Kromě snížení či odebrání nemocenského, v případě že ze zdravotního hlediska není důvod pro další trvání pracovní neschopnosti, můžou pracoviště ČSSZ občanovi pracovní neschopnost ukončit. V prvním čtvrtletí 2008 tak pracovníci OSSZ/PSSZ/MSSZ ukončili celkem 993 pracovních neschopností. To je o 118 ukončení pracovní neschopnosti více než ve stejném období v roce 2007.

Lidé, kteří čerpají nemocenské dávky, musí umožnit kontrolu dodržování léčebného režimu, například opatřit svůj byt zvonkem a jmenovkou, či uvést platnou adresu pobytu ošetřujícímu lékaři. Pověření pracovníci OSSZ/PSSZ/MSSZ se při kontrole prokazují oprávněním ke kontrole, práce neschopní občané jsou povinni jim předložit doklad o pracovní neschopnosti. Do něj pracovník dozoru zaznamená datum a čas kontroly a svůj podpis. Kontroly dodržování léčebného režimu se provádějí pravidelně během celého týdne, případně i o víkendu. Kontrolují se buď namátkou vybraní lidé, dále občané, k jejichž kontrole dá podnět praktický lékař, úřad práce, či posudkový lékař ČSSZ. Podnět ke kontrole může dát také zaměstnavatel, který má podezření, že jeho zaměstnanec nemoc pouze předstírá, ze zaměstnání bere nemocenské a přitom vykonává jinou činnost.

Od 1. ledna 2008 je nově možné, v případě že práceneschopný poruší stanovený léčebný režim, snížit nebo odejmout už vyplacenou dávku. Informace k nemocenskému, stejně jako k ostatním dávkám nemocenského pojištění, obsahuje leták „Nemocenské pojištění od 1. ledna 2008“ a publikace „Sociální zabezpečení v roce 2008“, které ČSSZ vydala. K dispozici jsou zdarma pro širokou veřejnost na všech 92 pracovištích ČSSZ v celé České republice. V elektronické podobě si je lidé mohou stáhnout z webu ČSSZ z této stránky.

Kontroly dodržování léčebného režimu v 1. čtvrtletí 2008 podle krajů

Kraj

Rok 2008

Provedených kontrol

Postihů

Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ)

9 537

185

Středočeský

8 308

150

Jihočeský

5 275

28

Plzeňský

4 679

76

Karlovarský

3 632

75

Ústecký

6 242

104

Liberecký

2 087

38

Královéhradecký

3 419

78

Pardubický

3 961

84

Vysočina

1 672

30

Jihomoravský

4 284

80

Městská správa sociálního zabezpečení Brno (MSSZ)

2 403

120

Olomoucký

7 286

147

Moravskoslezský

8 520

262

Zlínský

1 660

76

CELKEM ČR

72 965

1 533