Pražský kongres EUMASS vyhodnocen jako jeden z nejlepších

Praha 13. 6. 2008

292 lékařů z 25 zemí světa. Tolik delegátů se zúčastnilo XVII. kongresu Evropské unie lékařů sociálního zabezpečení a pojištění (EUMASS). Od 5. do 7. června 2008 se konal v pražském Kongresovém centru. Kromě zástupců 16 členských zemí EUMASS a dalších států Evropy přijeli účastníci i z tak vzdálených míst jako je Brazílie, Aruba, Kanada, USA či Nizozemské Antily. V Praze si mimo jiné připomněli 35. výročí založení EUMASS.

Záštitu nad XVII. kongresem EUMASS převzali ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas, primátor hlavního města Prahy Pavel Bém a předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně Jaroslav Blahoš. Ministr práce a sociálních věcí akci slavnostně zahájil. V anglickém úvodu mimo jiné řekl: „Je mi potěšením vás přivítat v Praze a věřím, že i když vás vítá Nečas, což v češtině znamená špatné počasí, Praha vám nabídne slunce, vlídné přijetí a prostor pro výměnu informací. Kongres považuji za významný i proto, že koná vůbec poprvé v nové členské zemi Evropské unie.“ 

„Na kongresu zazní nejen odborná lékařská témata, ale i témata důležitá pro budoucnost“, řekl Jaroslav Blahoš, předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně. „Nové místo, nová témata, nové ideály. To je XVII. kongres EUMASS v Praze. Děkuji za podporu státu a všem organizátorům a věřím, že se úsilí vyplatí“, ocenil ve svém vystoupení přípravu akce prezident  EUMASS Freddy Falez z Belgie. 

Z výsledků kongresu je zřejmé, že se vše podařilo. Přání prezidentky kongresu a vrchní ředitelky úseku lékařské posudkové služby ČSSZ Ljiljany Bojičové, aby akce obohatila účastníky nejen o zkušenosti a výsledky práce lékařů z různých zemí, ale aby si odnesli krásné zážitky také z hlavního města České republiky, se splnilo. Všechny tři dny kongresu se konalo plenární zasedání, na kterém vystoupilo 15 odborníků z 9 zemí. Druhý den odpoledne se uskutečnila jednání v pracovních sekcích, kdy v 5 sálech vystoupilo celkem 41 přednášejících. Zazněla vystoupení týkající se mj. zlepšení kvality a výzkumu v posudkovém lékařství, chronických nemocí a pracovní neschopnosti či naopak návratu do práce, ekonomických dopadů těchto nemocí, využití informačních technologií v sociálním zabezpečení aj. Vše v rámci hlavního tématu „Chronické nemoci a jejich dopad na zdravotní péči a sociální zabezpečení, včetně ekonomických hledisek“.

Kongres s nabitým programem, který zahrnoval i společenskou část v Majakovském sále Národního domu na Vinohradech, se konal v přátelské a srdečné atmosféře.  Účastníci jednohlasně poděkovali Ljiljaně Bojičové za organizaci akce a XVII. kongres v Praze ocenili jako nejlepší v dosavadní historii EUMASS. Rovněž ho označili za inspiraci pro příští kongresy.

Fotografie z XVII. kongresu EUMASS si můžete prohlédnout zde