Lidé využívají služby Call centra a Informační kanceláře ČSSZ, loni jich bylo téměř 240 000

Praha 28. 5. 2008

947 klientů denně, z toho 541 telefonátů na Call centrum a 406 dotazů, reklamací a dalších služeb v Informační kanceláři. To je průměrná denní bilance počtu lidí, kteří se v roce 2007 obraceli na informační pracoviště pražského ústředí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Celkem se tak loni na Call centrum a Informační kancelář obrátilo 237 965 klientů. Nejvíc se zajímali o konkrétní důchodové záležitosti, například chtěli poradit s vyřízením důchodu, informovat se o průběhu důchodového řízení či vyřídit  zálohu na důchod. Lidé se rovněž ptali na podmínky nároku na důchod (důchodový věk, doby pojištění apod.), způsob výpočtu starobní penze, možnosti a pravidla výplaty důchodu v České republice a do zahraničí podle práva sociálního zabezpečení EU nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení apod.

Pracovnice Call centra ČSSZ v roce 2007 odpověděly celkem na 135 950 telefonátů. To je o cca třetinu (30 677) dotazů víc než v roce 2002, kdy toto pracoviště začalo poskytovat služby veřejnosti. V praxi to znamená, že Call centrum loni průměrně řešilo cca 541 telefonátů každý pracovní den. Převažovaly žádosti o informace v konkrétních důchodových záležitostech, dotazy a požadavky se často týkaly i výplat důchodů. Call centrum také v roce 2007 zpracovalo 648 faxů a 2 232 požadavků předaných elektronickou poštou z OSSZ/PSSZ/MSSZ. Dále klientům poskytlo 4 087 potvrzení o výši důchodu a zajistilo 414 výplat záloh na důchody v hotovosti přes pokladnu ČSSZ. Navíc předalo odborným úsekům k vyřízení 14 414 urgencí klientů.

Dalších 102 015 dotazů vyřídili od 1. ledna do 31. prosince 2007 pracovníci Informační kanceláře ústředí České správy sociálního zabezpečení. V praxi to znamená, že se na toto pracoviště denně loni obrátilo průměrně 406 klientů.  Víc než 62 tisíc lidí přitom přišlo osobně. Vzrostla také poptávka po dalších službách. Její pracovníci v roce 2007 přijali 5 790 požadavků týkajících se sociálního zabezpečení v Evropské unii nebo podle mezinárodních smluv, poskytli kopie evidenčních materiálů 10 108 klientům a 4 419 lidem zajistili vyhotovení potvrzení o výši důchodu. V rámci doručování písemností veřejnou vyhláškou na úřední desku Informační kanceláře vyvěsili 230 nedoručených písemností. Klientům v tíživé finanční situaci pak ve 2 347 případech poskytli zálohy nebo doplatky důchodů v hotovosti v celkové výši 42 975 622 Kč. V praxi to představuje trojnásobný nárůst takto vyplacených záloh a doplatků důchodů za uplynulých deset let.

Call centrum na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5 odpovídá na telefonické dotazy klientů ČSSZ z celé České republiky, států Evropské unie a dalších klientů ze zahraničí. A to každý pracovní den (v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 h, v úterý a v čtvrtek od 8.00 do 14.30 h a v pátek od 8.00 do 14.00 h) na telefonním čísle 257 062 860. Za hovor lidé platí běžné částky dle sazebníku svého telefonního operátora. Faktem však je, že množství telefonických dotazů velmi přesahuje personální možnosti Call centra ČSSZ.

Informační kancelář sídlí rovněž na adrese Křížová 31, 225 08 Praha 5. Lidé se na ni mohou obrátit každý pracovní den: v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 9.00 do 14.30 hodin a v pátek od 9.00 do 14.00 h. I v tomto případě je třeba říci, že prostorové kapacity Informační kanceláře neodpovídají zvýšenému zájmu o tyto služby.

Pro úplnost: Informační kancelář ČSSZ poskytuje informace o důchodech. O většině důchodů českého důchodového systému s výjimkou penzí v působnosti ministerstva vnitra, obrany a spravedlnosti totiž nezávisle na místě bydliště klienta rozhoduje pražské ústředí ČSSZ. Důchody jsou rovněž centrálně vypláceny. Informace o důchodech a o stavu vyřizování žádostí o důchod lidé získají také u příslušných okresních, v Praze Pražské a v Brně Městské správě sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ). Tato pracoviště také všechny žádosti o důchod sepisují a rovněž poskytují informace z dalších oblastí sociálního zabezpečení – například o nemocenském pojištění, či platbě pojistného.

Služby veřejnosti z oblasti sociálního zabezpečení poskytují i OSSZ/PSSZ/MSSZ stejně jako ústředí ČSSZ řadu let každý pracovní den. V pondělí a ve středu minimálně od 8.00 do 17.00 hodin, v úterý a ve čtvrtek minimálně od 8.00 do 14.00 hodin a v pátek zpravidla od 8.00 do 13.00 hodin.