Víc než 250 lidí využilo česko-německé konzultační dny k důchodovému pojištění

Praha 28. 4. 2008

Nároky na český i německý důchod, délka získaného pojištění na území SRN, výše německého důchodu a způsob podání žádosti. O tato témata se zajímalo 252 lidí, kteří se zúčastnili už čtvrtých česko-německých konzultačních dnů k důchodovému pojištění. V prostorách Krajské správy sociálního zabezpečení pro Plzeňský kraj je 8. a 9. dubna 2008 uspořádala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a německý nositel důchodového pojištění Deutsche Rentenversicherung (DRV). Cílem česko-německých konzultačních dnů bylo poradit klientům v otázkách zákonného důchodového pojištění, informovat je o individuálních kontech pojištěnců v obou státech a o přibližné výši německého důchodu.

Během konzultačních dnů se klienti často ptali na vrácení zaplaceného pojistného na důchodové pojištění ve Spolkové republice Německo, protože se rozšířila mylná informace o jeho možném zpětném proplacení. Od vstupu České republiky do Evropské unie, tj. od 1. května 2004 však už není

možné zákonné pojistné odvedené do německého systému vrátit českým občanům - neumožňují to evropská nařízení. Navíc: vrácením pojistného by lidé přišli o dobu pojištění (o odpracované roky), která by jim mohla chybět při posuzování nároku na důchod z německého i z českého systému. S případnými dotazy je třeba obrátit se přímo na německou instituci, ČSSZ není příslušná k odpovědi na tuto otázku.

Konzultační dny se konaly podle připraveného scénáře. Zájemci se mohli předem objednat na konkrétní hodinu, kdy se jim věnovali odborníci na důchody z České republiky i Německa. Tým tvořili vždy dva lidé – český a německý odborný pracovník. K dispozici byl tlumočník a z české strany také právník pro zvlášť komplikované případy. Jedna konzultace trvala zpravidla dvacet minut a byla samozřejmě bezplatná. Informace dostali objednaní pojištěnci i ti, kteří přišli bez ohlášení. Konzultační dny se setkaly s mimořádným zájmem, zejména na Plzeňsku je mnoho lidí, kteří denně dojíždějí za prací do SRN.

ČSSZ a DRV se dohodly na uspořádání dalšího společného konzultačního dne v roce 2008, a to na podzim v Drážďanech. Podrobnější informace oba nositelé důchodové pojištění včas zveřejní.

Fotografie z česko-německých konzultačních dnů nalezenete zde.