Na ISSS 2008 se na své pojištění podívaly on-line desítky lidí

Praha 11. 4. 2008

Jakým způsobem mohu doložit chybějící doby pojištění? Jak postupovat v případě, že můj zaměstnavatel už neexistuje? Kdy mohu odejít do důchodu? Kde a jak mám podat žádost? Na tyto otázky se nejčastěji ptali lidé, kteří na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) 2008 navštívili stánek  České  správy  sociálního  zabezpečení. Desítky z nich se  přitom  on-line podívali do svého elektronického individuálního konta pojištěnce (IKP). Mnozí požádali o zaslání tzv. informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP), tedy výpisu z IKP.

Kromě IKP představila ČSSZ na konferenci ISSS 2008 také e – Podání. Vždyť ČSSZ už elektronicky přišlo víc než 22 milionů dokumentů. A nové elektronické transakce přes Portál veřejné správy (PVS) ČSSZ chystá, například příjem podání z Ministerstva průmyslu a obchodu. Na PVS mají být spuštěny dvě nové služby - příjem aktualizací Rejstříku živnostenského podnikání (RZP) a příjem jednotného registračního formuláře (JRF). 

Pro úplnost: IKP je soubor datových vět ze všech nárokových podkladů pojištěnce, které má ČSSZ k dispozici. Obsahuje doby pojištění z evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP), informace o případné samostatné výdělečné činnosti (SVČ), doby dobrovolného pojištění, údaje z úřadů práce, informace o civilní službě, doby péče o osobu blízkou, či informace o pobírání invalidního důchodu. Lidé mají možnost jednou ročně požádat o výpis z IKP, tzv. informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP). Jen v roce 2007 ČSSZ poslala svým klientům na 132 000 IOLDP.

Jak ukázaly nejen dotazy návštěvníků konference ISSS 2008, lidé se o důchody zajímají. Proto chce ČSSZ i v letošním roce vydat publikaci „Příručka budoucího důchodce v roce 2008“. V květnu bude dostupná zdarma na všech pracovištích ČSSZ a v elektronické podobě také na webu ČSSZ - http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/publikace.htm. Stejně jako ostatní informační materiály ČSSZ.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.