Fotografujete rádi? Přihlaste se do soutěže.

Praha 10. 4. 2008

Moje práce, moje hobby. To je název fotografické soutěže časopisu Národní pojištění, který vydává Česká správa sociálního zabezpečení. Koná se od 1. dubna  do 31. května 2008 a přihlásit se do ní mohou – při splnění stanovených podmínek - všichni, kdo rádi fotografují.

Soutěž má dvě kategorie: práce a hobby. Přihlášené snímky by měly zachytit netradičním způsobem pracovní atmosféru i zajímavé aktivity pro volný čas. Soutěžního klání se může zúčastnit každý, komu je víc než 18 let a má trvalé bydliště v České republice. Podmínkou je poslat vyplněný registrační formulář a dvě fotografie, tedy do každé kategorie jeden snímek. Detailní informace o soutěži, pravidla i registrační formulář najdete na webu ČSSZ.

Fotografie vyhodnotí odborná porota. Z každé kategorie vybere jednoho výherce, který obdrží 5 000 Kč a roční předplatné časopisu Národní pojištění. Soutěžící, kteří se umístí v obou kategoriích na 2. a 3. místě, získají věcné ceny. Výherce speciální „Ceny zaměstnanců ČSSZ“ obdrží roční předplatné časopisu Národní pojištění. Autoři nejlepších 30 snímků budou mít navíc příležitost představit své fotografie na výstavě, kterou v září 2008 uspořádá ČSSZ. Později se snímky také stanou součástí některých čísel Národního pojištění.

Odborný časopis Národní pojištění vydává již 39. rokem Česká správa sociálního zabezpečení. Přináší aktuální zprávy týkající se důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění, pracovního práva, novinky o dávkách sociální péče, lékařské posudkové službě či státní sociální podpoře. První fotografickou soutěž „Lidé kolem nás“ vyhlásil časopis v roce 2006.