Na konferenci „Tvorba aplikací pro transakční část Portálu veřejné správy“ se sejdou vývojáři z celé České republiky

Praha 4. 4. 2008

Ve středu 16. dubna 2008 se v Benešově uskuteční konference „Tvorba aplikací pro transakční část Portálu veřejné správy“ na téma „Seznámení s novými funkcemi povýšené TRA PVS“. Pořádá ji Ministerstvo vnitra ve spolupráci se společností Microsoft. Vystoupí na ní i odborníci z České správy sociálního zabezpečení. ČSSZ totiž byla vůbec první organizací veřejné správy, která umožnila elektronická podání dokumentů, tzv. e – Podání, právě přes Portál veřejné správy. Ke konci ledna 2008 ČSSZ elektronicky přijala už víc než 22 milionů dokumentů.  

Konference se bude konat ve Vzdělávacím středisku Benešov, ulice Ke stadionu 1918, Benešov. Další informace a závaznou přihlášku najdou vývojáři na webu ČSSZ, přihlásit se mohou do 10. dubna 2008 na e-mailu registrace@portal.gov.cz.

Akce začne v 9.00 h, konec se plánuje na cca 17.00 hodinu. Celý den se tak budou moci vývojáři seznamovat s novinkami při elektronických transakcích přes Portál veřejné správy. Vystoupí tvůrci portálu, kteří návštěvníky konference seznámí s novou funkcí TRA PVS, souvisejícím uživatelským rozhraním, registračním modulem a monitorovacími nástroji. Chybět nebude ani prezentace České správy sociálního zabezpečení. Zaměří se na dosavadní zkušenosti ČSSZ s e – Podáním a technické informace pro vývojáře včetně nejčastějších příčin zamítnutí e – Podání. Zazní rovněž novinky, které ČSSZ připravuje v kontextu s novým zákonem o nemocenském pojištění, zamýšlené změny týkající se omezení počtu formulářů v jednom e – Podání či výměny šifrovacího certifikátu.

ČSSZ dosud PVS využívá pro e – Podání přihlášek a odhlášek k nemocenskému pojištění, evidenčních listů důchodového pojištění a přehledů o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných, tedy pro služby zaměřené na organizace a OSVČ. V budoucnu  chce využívat  Portál veřejné správy  k výměně dat také s jinými úřady. Nově se proto připravuje příjem podání z Ministerstva průmyslu a obchodu. Na Portálu veřejné správy mají být spuštěny dvě služby - příjem aktualizací Rejstříku živnostenského podnikání (RZP) a příjem jednotného registračního formuláře (JRF). První nahradí dosavadní předávání (2x týdně) elektronického souboru na CD mezi RŽP a ČSSZ. Druhá pak papírové formuláře, které dnes podnikatelé vyplňují na kontaktních místech živnostenských úřadů a posílají se příslušné OSSZ.