Podívejte se na své pojištění on-line - na konferenci ISSS 2008

Praha 3. 4. 2008

Zajímá vás, zda za vás zaměstnavatel platí pojistné na sociální zabezpečení? Zda Česká správa sociálního zabezpečení eviduje veškeré vaše důchodové pojištění, které hraje roli při budoucím důchodu? Přijďte na stánek ČSSZ na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) 2008. Koná se 7. a 8. dubna 2008 v Hradci Králové. 

Na ISSS 2008 (www.isss.cz) bude mít ČSSZ samostatnou expozici. Najdete ji v přízemní hned vedle hlavního vchodu (ze strany od parkoviště) vpravo. Na stánku č. 67 se budete moci on-line podívat do svého individuálního konta pojištěnce (IKP). A zjistit tak, jaké doby pojištění důležité pro váš budoucí důchod máte v evidenci ČSSZ. Rovněž se budete moci seznámit s e – Podáním, které spolu s digitalizací umožnilo vznik a aktualizaci právě individuálních kont pojištěnců.

IKP je soubor datových vět ze všech nárokových podkladů pojištěnce, které má ČSSZ k dispozici. Obsahuje doby pojištění z evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP), informace o případné samostatné výdělečné činnosti (SVČ), doby dobrovolného pojištění, údaje z úřadů práce, informace o civilní službě, doby péče o osobu blízkou, či informace o pobírání invalidního důchodu. Lidé mají možnost jednou ročně požádat o výpis z IKP, tzv. informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP). Jen v roce 2007 ČSSZ poslala svým klientům na 132 000 výpisů.

Veřejnost rovněž zajímají elektronická podání, tzv. e – Podání ČSSZ. Ke konci ledna 2008 tuto službu využívalo už 70 % organizací s víc než 25 zaměstnanci a ČSSZ elektronicky přišlo celkem 22 132 468 dokumentů. Z toho bylo 12 968 197 přihlášek a odhlášek k nemocenskému pojištění (P/O), 9 163 301 evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) a 970 Přehledů o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných. Kdyby všechny dokumenty, které ČSSZ k 31. lednu 2008 obdržela elektronicky, přišly v papírové podobě, vznikla by hora papíru vyšší než 45 Petřínských rozhleden o váze skoro 15,5 soch svatého Václava. (Pozn.: Petřínská rozhledna měří 60 m, socha sv. Václava na pražském Václavském náměstí váží kolem 5,5 tun.)