V Plzni se uskuteční čtvrté česko-německé konzultační dny k důchodům

Praha 27. 3. 2008

Pokud lidé pracovali nebo pracují v Německu, či naopak němečtí pracovníci v České republice, mají nyní jedinečnou možnost, jak získat informace a odborné konzultace. Už čtvrté česko-německé konzultační dny k důchodovému pojištění se budou konat 8. a 9. dubna 2008  v Plzni.

Poradenství budou poskytovat odborníci České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a německého nositele důchodového pojištění Deutsche Rentenversicherung (DRV). Organizaci konzultačních dnů má nyní na starosti ústředí ČSSZ spolu s Krajskou správou sociálního zabezpečení pro Plzeňský kraj. Německá strana oslovila dopisem klienty a vydala dvojjazyčný plakát. Na akci nyní upozorňuje na pobočkách DRV a v příhraničních OSSZ. Na plakátu, který je přílohou této tiskové zprávy, lidé najdou informace o podkladech, které si je třeba vzít s sebou a také telefonní  číslo, na kterém si mohou předem sjednat termín konzultace v německém i českém jazyce.

Konzultace budou odborníci z ČSSZ a DRV poskytovat v úterý 8. dubna 2008 od 10 do 16 hodin a ve středu 9. dubna 2008 od 9 do 16 hodin. Ve středu se také uskuteční porada představitelů ČSSZ se zástupci německých pojišťoven DRV Bund z Berlína a DRV Bayern Süd z Landshutu. Jejím tématem bude vyhodnocení čtvrtého česko-německého konzultačního dne a příprava dalšího konzultačního dne v Drážďanech na podzim 2008.

Přednost při poradenství mají předem objednaní klienti. Organizátoři však vyjdou vstříc i ostatním. Tým bude tvořit vždy český a německý odborný pracovník tak, aby klienti získali informace od obou institucí. V případě potřeby bude možné tlumočení. Jedna konzultace by měla trvat cca 20 minut a experti ji budou poskytovat bezplatně.

Čtvrté mezinárodní konzultační dny k důchodovému pojištění navazují na úspěšné minulé ročníky. Poprvé se česko-německé konzultační dny konaly v červnu 2006 v německém Pasově, další byly v dubnu 2007 v Karlových Varech a Praze a zatím poslední se uskutečnily v říjnu 2007 v Mnichově. Během konzultací se lidé nejvíc zajímali o nároky na důchod z českého a německého systému důchodového pojištění, o výši důchodů, důchodový věk či se ptali na postup při uplatňování žádostí o důchod.