Informace k plánované mimořádné valorizaci důchodů

13. 3. 2008

10. 3. 2008 schválila vláda novelu zákona o důchodovém pojištění, která umožňuje mimořádně valorizovat důchody tehdy, pokud růst cen překročí pět procent. Dosud to bylo deset procent. Novelu musí ještě schválit parlament a podepsat prezident. V případě schválení této novely hodlá vláda rozhodnout nařízením o mimořádném zvýšení důchodů od srpnové splátky roku 2008 v průměru o 465 Kč.

Na OSSZ i ČSSZ se opakovaně obracejí občané s dotazy, zda se uvedené mimořádné zvýšení bude týkat všech důchodů přiznaných v roce 2008 nebo jen těch přiznaných do data účinnosti zmíněného nařízení vlády.

ČSSZ k tomu uvádí, že dojde-li k tomuto mimořádnému zvýšení důchodů, bude se podle současně platné právní úpravy (§ 107 zákona o důchodovém pojištění) toto zvýšení týkat všech důchodů přiznaných v roce 2008, tj. jak důchodů přiznaných do data účinnosti valorizačního nařízení, tak důchodů přiznaných po tomto datu.

Obavy občanů, že se jich mimořádné zvýšení důchodů nedotkne, pokud požadované datum přiznání důchodu bude spadat do období srpen – prosinec 2008, jsou tedy zbytečné.