ČSSZ se distancuje od výpočtů důchodů komerčními firmami

Praha 27. 2. 2008

Česká správa sociálního zabezpečení se čas od času setkává s případy, kdy některé soukromé subjekty nabízejí za úplatu předběžný výpočet důchodů. V inzerátu, který má ČSSZ k dispozici, oslovuje firma veřejnost s tím, že (citace z inzerátu):  „… Chcete znát výši svého budoucího důchodu? Chcete zkontrolovat správnost vydaného Rozhodnutí z ČSSZ? Výpočty důchodů starobních, předčasných starobních, plných i částečných invalidních, vdovských, vdoveckých i sirotčích…“

Česká správa sociálního zabezpečení chce v této souvislosti své klienty upozornit a informovat:

  • Pro výpočet důchodu je třeba znát osobní údaje. Lidé by proto měli pečlivě zvážit, komu svá data poskytnou.
  • Nabízené kontroly či výpočty důchodu nemohou být úředním dokladem, který by potvrzoval, že občan má nárok na takový důchod a který by jakýmkoliv způsobem zavazoval ČSSZ. Soukromé subjekty zpravidla ani nemohou zohlednit všechny rozhodné skutečnosti.
  • Výše důchodů se stanoví v závislosti na tzv. všeobecném vyměřovacím základu a přepočítávacím koeficientu. Ty stanovuje vláda pro každý kalendářní rok vždy v září roku předchozího. Důchody tedy nelze počítat příliš dopředu. Například výdělek, z kterého se penze v roce 2008 počítá, je za období 1986–2007. Navíc: na webu MPSV (http://www.mpsv.cz/cs/2435) si každý může sám a zdarma zjistit informativní výpočet důchodu a důchodový věk. 
  • Aby lidé měli přehled o svém důchodovém pojištění a případné chybějící doby pojištění si včas doplatili, mohou jednou ročně požádat ČSSZ o zaslání informativního osobní listu důchodového pojištění (IOLDP). Obsahuje přehled dob důchodového pojištění, příp. náhradních dob a od roku 1986 i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob.

ČSSZ chce letos už potřetí vydat publikaci „Příručka budoucího důchodce v roce 2008“. Půjde o přehledného průvodce, který formou otázek a odpovědí včetně praktických příkladů vysvětlí důležité informace, které by lidé měli vědět o starobním důchodu. Příručka bude dostupná zdarma na všech 92 pracovištích ČSSZ v celé České republice a rovněž si ji bude možné stáhnout z webu (viz).

ČSSZ rozhoduje o dávkách důchodového pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.