Přibývá lidí, kteří si vydělávají samostatnou výdělečnou činností

Praha 22. 2. 2008

Lidí, kteří si samostatnou výdělečnou činností skutečně vydělávají, je o 83 410 víc než v roce 2001. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení. Zatímco k 31. prosinci 2001 bylo 632 893 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), které měly povinnost platit zálohy na důchodové pojištění, vloni ve stejném období jich bylo o cca 13,2 % víc – celkem 716 303. Pojistné na nemocenské pojištění si platilo 210 540 OSVČ – účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná.

Přestože celkový počet OSVČ poklesl, pokud srovnáme prosinec 2007 s prosincem 2001, došlo pouze k 5% snížení. V prosinci 2001 ČSSZ evidovala celkem 964 554 OSVČ, vloni jich ve stejném období bylo 917 984 (tedy 95 % roku 2001). V praxi to znamená, že ubylo především těch lidí, kteří samostatnou výdělečnou činnost buď nevykonávali jako jediný zdroj příjmu, či byli v systému sociálního pojištění evidováni, ale aktivně nepodnikali.

Samostatná výdělečná činnost (SVČ) se od 1. 1. 2004 dělí na hlavní a vedlejší. OSVČ, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost hlavní (tedy podnikání je pro ně zpravidla jediný zdroj příjmů), mají povinnost vždy platit pojistné na důchodové pojištění a zálohy na pojistné. A to i v případě, kdy jsou tzv. ve ztrátě. Záloha na pojistné na důchodové pojištění u těchto OSVČ po podání Přehledu za rok 2007 bude činit minimálně 1 596 Kč.

U vedlejší výdělečné činnosti (tedy u lidí, kteří jsou například zaměstnáni a vedle toho podnikají) je i nadále účast na důchodovém pojištění závislá na dosažených příjmech po odpočtu výdajů. Pokud si OSVČ při vykonávání vedlejší SVČ v roce 2007 vydělala alespoň 48 334 Kč, má v roce letošním povinnost platit zálohy na důchodové pojištění. Po podání Přehledu za rok 2007 se bude jednat minimálně o 639 Kč.

Důležité informace pro OSVČ formou otázek a odpovědí přinese publikace „Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2008“. Na základě ohlasů a zájmu z minulého roku ji připravuje k vydání ČSSZ. Bude dostupná zdarma na všech pracovištích ČSSZ. Lidé si ji rovněž budou moci stáhnout z webu ČSSZ: http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/publikace.htm.

Vývoj počtu OSVČ od roku 2001

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 index 3/2001:3/2007
OSVČ vykonávající činnost 964 554 983 336 998 520 945 508 910 829 903 944 917 984 95,17%
z toho:                 
OSVČ povinné platit zálohy na DP 632 893 648 029 648 486 750 307 729 191 709 330 716 303 113,18%
OSVČ účastny na NP 299 607 296 528 292 329 267 524 240 825 222 074 210 540 70,27%

 

Vývoj počtu OSVČ 2001–2007 (prosincové stavy)

Vývoj počtu OSVČ 2001–2007 (prosincové stavy)