Už víc než 22 milionů dokumentů přijala ČSSZ elektronicky

Praha 11. 2. 2008

45,6 Petřínských rozhleden o váze skoro 15,5 soch svatého Václava*. Tak vysoká a těžká by byla hora papíru, kdyby všechny dokumenty, které ČSSZ k 31. lednu 2008 obdržela elektronicky, přišly v papírové podobě.
(Pozn.*: Petřínská rozhledna měří 60 m, socha sv. Václava na Václavském náměstí váží kolem 5,5 tun. )

Stále víc  dokumentů  však ČSSZ  dostává  pomocí  počítače a  internetu. A to  mimo jiné proto, že70 % organizací s víc než 25 zaměstnanci využívá e – Podání. Slovy čísel: ke konci ledna přišlo ČSSZ elektronicky celkem 22 132 468 dokumentů. Z toho bylo 12 968 197 přihlášek a odhlášek k nemocenskému pojištění (P/O), 9 163 301 evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) a 970 Přehledů o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Organizace či OSVČ mohou elektronicky podávat dokumenty prostřednictvím Portálu veřejné správy (PVS), či na CD nebo disketě.

K 31. lednu 2008 se na elektronické podání formulářů ČSSZ (e - Podání) zaregistrovalo celkem 46 584 organizací, z toho jich 20 941 zaměstnávalo víc než 25 zaměstnanců. Těchto organizací přitom koncem loňského roku bylo 29 893 a zaměstnávaly celkem 3 173 503 lidí. V praxi to znamená, že již 70 % organizací s víc než 25 zaměstnanci využívá e - Podání ČSSZ. Formuláře elektronicky podává také 25 643 malých organizací (do 25 zaměstnanců) a 1 217 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

Elektronické podání dokumentů ČSSZ umožňuje od roku 2005, kdy začala přijímat ELDP a P/O. V roce 2006 rozšířila tuto službu o Přehledy OSVČ. Výhody e – Podání jsou například dostupnost 24 hodin denně 7 dní v týdnu, či možnost okamžité opravy a nového podání. Rovněž není nutné řešit problémy při tisku do tiskopisů ČSSZ. Samozřejmostí pak je vysoká míra zabezpečení přenosů.

Aktuální informace v elektronické podobě z oblasti nemocenského i důchodového pojištění jsou nezbytné pro registr pojištěnců. Ten vede od roku 2006 ČSSZ a každý pojištěnec zde má své individuální konto (IKP). Lidé si mohou jednou ročně požádat o výpis informací z tohoto konta, tzv. informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP) a mít tak průběžnou kontrolu nad svým pojištění. e - Podání symbolizují spojené ruce – viz logo v levém horním rohu. Vyjadřují výhodnost elektronických služeb nejen pro ČSSZ, ale především pro její klienty.