V loňském roce lidé stonali méně a také kratší dobu

Praha 6. 2. 2008

K 31. prosinci 2007 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení celkem 2 865 201 ukončených pracovních neschopností (PN). To je o 5 060 méně než v roce 2006. Nejvíc nemocní byli lidé v Moravskoslezském kraji (celkem 331 744 ukončených PN) a ve středních Čechách (307 987 ukončených PN), nejméně naopak v kraji Karlovarském (85 491 ukončených PN) a v Brně (118 265 ukončených PN).

V průměru se také kratší dobu stonalo. Jedna pracovní neschopnost (PN) v roce 2007 průměrně trvala 35,11 dne, zatímco rok předtím to bylo 36,49 dne. Nejdéle byli průměrně v loňském roce nemocní obyvatelé Moravskoslezského (41,27 dne) a Zlínského kraje (39,01 dne), naopak nejkratší dobu byli průměrně nemocní Pražané (30,68 dne) a Středočeši (32,31 dne).

Meziročně ubylo také prostonaných dnů. Zatímco v roce 2006 jich bylo 104 747 532, vloni ČSSZ evidovala celkem 100 589 119 prostonaných dnů. To je o 3,9 % méně. Nejvíc dnů lidé prostonali v Moravskoslezském kraji (13 690 599) a ve středních Čechách (9 951 072). Nejméně byli s pracovní neschopností doma v Karlovarském kraji (2 810 439) a v Brně (4 116 094).

Průměrně déle byly nemocné ženy – 36,79 dne, u mužů jedna pracovní neschopnost trvala 33,47 dne. Mezi ženami byla v průměru nejdéle nemocná věková skupina od 50 do 59 let (47,31 dne), u mužů pak kategorie nad 60 let (57,97 dne). Naopak nejkratší dobu průměrně stonali lidé do 20 let (muži 15,20 dne, ženy 18,33 dne).

V roce 2007 lidé nejčastěji stonali s nemocemi dýchacího ústrojí (celkem 1 176 384 ukončených pracovních neschopností, z toho 50,4 % PN bylo u žen a 49,6 % u mužů) a také kvůli nemocem pohybové soustavy (523 813 ukončených PN, z toho 55,3 % PN bylo u mužů a 44,7 % u žen). Mezi nemoci dýchací soustavy patří i akutní infekce dýchacích cest – za rok 2007 znamenaly 930 099 ukončených pracovních neschopností, 14 859 326 prostonaných dnů a průměrně jedna taková PN trvala 15,98 dne. Chřipka si vloni vyžádala celkem 200 687 ukončených PN, 3 013 960 prostonaných dnů a průměrně trvala 15,02 dne. Nejdéle lidé loni stonali v souvislosti se zhoubnými novotvary – průměrně 169,68 dne (muži v průměru 158,20 dne, ženy pak 182,17 dne).


Vývoj pracovní neschopnosti v České republice (srovnání roku 2006 a roku  2007)

Kraj

Ukončené případy pracovní neschopnosti (PN)

Prostonané dny

Průměrná délka 1 PN (dny)

rok 2006

rok  2007

Rozdíl

rok  2006

rok  2007

Rozdíl

rok 2006

rok  2007

Rozdíl

Jihočeský

187 179

186 632

-547

6 732 940

6 520 494

-212 446

35,97

34,94

-1,03

Jihomoravský

202 979

202 234

-745

7 978 060

7 540 065

-437 995

39,30

37,28

-2,02

Karlovarský

85 802

85 491

-311

2 924 532

2 810 439

-114 093

34,08

32,87

-1,21

Královéhradecký

165 623

165 880

257

5 885 712

5 712 545

-173 167

35,54

34,44

-1,10

Liberecký

136 567

137 007

440

4 906 589

4 723 267

-183 322

35,93

34,47

-1,45

Moravskoslezský

332 485

331 744

-741

14 176 697

13 690 599

-486 098

42,64

41,27

-1,37

Městská správa sociálního

zabezpečení Brno

(MSSZ)

116 779

118 265

1 486

4 351 999

4 116 094

-235 905

37,27

34,80

-2,46

Olomoucký

173 249

172 777

-472

6 853 024

6 577 372

-275 652

39,56

38,07

-1,49

Pardubický

149 715

149 330

-385

5 282 630

5 002 414

-280 216

35,28

33,50

-1,79

Plzeňský

179 585

179 615

30

6 065 890

5 843 653

-222 237

33,78

32,53

-1,24

Pražská správa sociálního

zabezpečení (PSSZ)

310 200

305 528

-4 672

9 647 788

9 372 693

-275 095

31,10

30,68

-0,42

Středočeský

308 894

307 987

-907

10 226 357

9 951 072

-275 285

33,11

32,31

-0,80

Ústecký

208 790

213 989

5 199

7 749 096

7 498 284

-250 812

37,11

35,04

-2,07

Vysočina

146 075

145 425

-650

5 033 935

4 859 096

-174 839

34,46

33,41

-1,05

Zlínský

166 339

163 297

-3 042

6 932 283

6 371 032

-561 251

41,68

39,01

-2,66

CELKEM  ČR

2 870 261

2 865 201

-5 060

104 747 532

100 589 119

-4 158 413

36,49

35,11

-1,39