Počet poplatníků pojistného i důchodců roste

Praha 30. 1. 2008

Česká správa sociálního zabezpečení evidovala k 31. prosinci 2007 celkem 2 028 865 starobních důchodců a 4 880 187 poplatníků pojistného na sociální zabezpečení. Na jednoho starobního důchodce tak přispívalo 2,41 poplatníků. Lidí, kteří přispívají na jednoho důchodce, za šest let přibylo - v prosinci 2001 na jednoho starobního důchodce přispívalo 2,36 poplatníků pojistného. Všech důchodců, tedy penzistů starobních i osob pobírajících důchody invalidní a pozůstalostní, bylo ke konci loňského roku 2 719 161. To znamená, že na jednoho důchodce přispívalo 1,79 poplatníků pojistného. V prosinci 2001 se jednalo o 1,75 poplatníků. Pojistné na sociální zabezpečení musí platit zaměstnanci, organizace za své zaměstnance a OSVČ.

Od prosince 2001 do prosince 2007 přibylo celkem 350 091 poplatníků pojistného, což znamená nárůst o cca 7 %. Starobních důchodců bylo přitom v prosinci 2007 o 106 093 více (nárůst o cca 5 %) než před šesti lety. Počet poplatníků pojistného tak roste rychleji než počet starobních důchodců.

Sociální systém České republiky je založený na principu solidarity, který spolehlivě funguje ve všech vyspělých státech světa. Zdraví lidé tak platbami pojistného pomáhají dlouhodobě nemocným, mladí zase starým. Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na důchodové pojištění, na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Peníze, které ČSSZ na pojistném vybere, tvoří víc než 1/3 příjmu státního rozpočtu.

Česká správa sociálního zabezpečení se v prosinci 2007 starala o záležitosti 7 863 684 klientů. A to po stránce výplaty dávek důchodového pojištění (starobní, pozůstalostní a invalidní důchody) a výplaty dávek nemocenského pojištění (nemocenské, příspěvek na ošetřování člena rodiny, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství).

 

Vývoj počtu poplatníků na 1 důchodce k 31. 12. daného roku

 

Vývoj počtu poplatníků a důchodců k 31. 12. daného roku