300 lidí by mělo v letošním roce oslavit sté narozeniny

Praha 11. 1. 2008

Celkem 300 důchodců narozených v roce 1908 evidovala v prvním lednovém týdnu Česká správa sociálního zabezpečení. Z toho bylo 246 žen a 54 mužů. U příležitosti stých narozenin dostávají klienti ČSSZ rozhodnutí o zvýšení důchodu o 2 000 korun a osobní dopis ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase.

Kromě stoletých důchodců ČSSZ evidovala také celkem 426 starších seniorů, tedy lidí narozených v letech 1898 až 1907. Převažovaly ženy – bylo jich 353, zatímco mužů bylo 73. Celkem se tedy v lednu 2008 jedná o 726 sto a víceletých občanů.

Nejstarší důchodce v evidenci ČSSZ je žena narozená v roce 1898, zatímco nejstarší muž, kterému ČSSZ vyplácí důchod, se narodil v roce 1902. Nejvíc sto a víceletých lidí žije v Praze - 119 a v Jihomoravském kraji - 97, naopak nejméně - 10 - v kraji Karlovarském.

Důchody stoletých občanů se zvyšují pravidelně od roku 1969. Původně se zvyšovaly o 1 000 korun, a to na základě „Zásad pro zvýšení důchodů stoletým občanům“. Od 1. července 2006 se podle novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění důchody stoletým lidem zvyšují o 2 000 korun. Tato částka je přiznávána k procentní výměře důchodu automaticky, aniž by o ni museli důchodci žádat.

V lednu 2008 vyplatí ČSSZ starobní důchody celkem 2 030 636 důchodcům, to je 75,3 % z celkového počtu důchodců. Všech důchodců, tedy lidí pobírajících od ČSSZ důchody starobní, invalidní a pozůstalostní, je celkem 2 693 639.


Počet sto a víceletých starobních důchodců

(stav: leden 2008, zdroj: evidence ČSSZ)

Kraj

Muži

Ženy

Celkem

Hl. m. Praha

18

101

119

Středočeský kraj

11

68

79

Jihočeský kraj

8

37

45

Plzeňský kraj

4

18

22

Karlovarský kraj

 

10

10

Ústecký kraj

12

36

48

Liberecký kraj

3

19

22

Královéhradecký kraj

7

29

36

Pardubický kraj

6

26

32

Vysočina

12

40

52

Jihomoravský kraj

16

81

97

Olomoucký kraj

6

39

45

Zlínský kraj

11

37

48

Moravskoslezský kraj

13

58

71

Celkem

127

599

726

 

Ročník narození

Muži

Ženy

Celkový součet

1898

 -

1

1

1900

 -

2

2

1901

 -

2

2

1902

2

4

6

1903

 -

15

15

1904

5

25

30

1905

10

45

55

1906

22

95

117

1907

34

164

198

1908

54

246

300

Celkem

127

599

726