Změna termínů výplaty důchodů v roce 2008

Praha 2. 1. 2008

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje svým klientům, že v roce 2008 dojde ke změně některých výplatních termínů důchodů. Mění se kvůli státním svátkům, dnům pracovního klidu a svátkům, které stanovuje zákon č. 245/2000 Sb.

Změna se týká následujících výplatních termínů:

důchody splatné budou v roce 2008 splatné
24. 3. 2008 25. 3. 2008
8. 5. 2008 7. 5. 2008
14. 11. 2008 13. 11. 2008
16. 11. 2008 14. 11. 2008
24. 12. 2008 23. 12. 2008

V každém kalendářním měsíci je celkem 13 výplatních termínů důchodů. Od 2. do 24. dne v měsíci vždy v sudé dny, a také 15. den v měsíci, kdy je důchod zasílán pojištěncům do ústavů sociální péče.

Česká správa sociálního zabezpečení se snaží zajistit výplatu dávek, které má na starosti, tak aby odpovídala potřebám klientů. Vyplácí dávky důchodového pojištění, tedy starobní, invalidní a pozůstalostní důchody a také dávky nemocenského pojištění, tedy nemocenské, podporu při ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a peněžitou pomoc v mateřství. Výše uvedená změna výplatních termínů se týká pouze dávek důchodového pojištění.