V lednu 2009 se změní termín bezhotovostní výplaty důchodů

Praha 17. 12. 2008

První výplatní termíny důchodů, které Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplácí bezhotovostně, se v lednu příštího roku posunou. Klienti, kteří dostávají výplatu důchodu bezhotovostně na účet 2. a 4. den v měsíci, budou mít lednovou výplatu připsanou na svých účtech výjimečně až 5. či 6. ledna 2009.

Následujících jedenáct výplat důchodů ČSSZ poukáže už ve standardních termínech.

(Pozn.: Celkem je v každém kalendářním měsíci 13 výplatních termínů důchodů, od 2. do 24. dne v měsíci vždy v sudé dny, plus 15. den v měsíci, který je určený pouze pro klienty v zařízení sociálních služeb).

Posunutí výplatních termínů bezhotovostně vyplácených důchodů je mimořádné. Souvisí s tím, že finanční prostředky určené na výplaty důchodů v roce 2009 může ČSSZ čerpat až 2. ledna 2009. V dalších měsících již bude ČSSZ zajišťovat výplatu důchodů běžným způsobem.

V prosinci 2008 ČSSZ vyplatí důchody celkem 2 725 880 důchodcům, z toho je 1 628 853 výplat realizovaných v hotovosti Českou poštou, 1 052 049 výplat je poukazováno pojištěncům na účty u peněžních ústavů a 44 978 výplat je zasíláno 15. den v měsíci pojištěncům do zařízení sociálních služeb. Ve druhém a čtvrtém dni v prosinci 2008 poukázala ČSSZ na účty klientů celkem 110 564 výplat důchodů – 57 053 druhého a 53 511 čtvrtého prosince.