ČSSZ bude od 1. ledna 2009 valorizovat všechny procentní výměry důchodů

Praha 16. 12. 2008

Od 1. ledna 2009 se zvýší všechny procentní výměry důchodů vyplácených z českého důchodového systému.  Rozhodla o tom vláda svým nařízením č. 363/2008 Sb.

Procentní výměra důchodu, která je individuální a zjednodušeně řečeno závisí na výši příjmů a dobách důchodového pojištění každého člověka, vzroste o 4,4 %. Navýšení procentní výměry se týká všech důchodů přiznaných před 1. lednem 2009. Základní výměra vypláceného důchodu se nemění.

Příklad valorizace starobního důchodu:

Pobírá-li v roce 2008 důchodce starobní důchod například 10 250 Kč, tvoří ho základní výměra 2 170 Kč (od 1. 1. 2009 se nezvyšuje)  a procentní výměra 8 080 korun. Od lednové splátky důchodu v roce 2009 se procentní výměra zvýší o 4,4 %, tj. o 356 Kč (částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru). Celkem tedy důchod vzroste o 356 Kč. Po valorizaci tak bude občan pobírat starobní důchod ve výši 10 606 Kč měsíčně.

O zvýšení důchodu není třeba žádat. Úpravu provede ČSSZ, stejně jako v předchozích letech, automaticky. Všichni poživatelé důchodů obdrží oznámení o zvýšení důchodových dávek. Lidé, kterým důchod vyplácí v hotovosti Česká pošta, s. p., dostanou oznámení současně s výplatou zvýšených důchodů za leden 2009. Pokud se jedná o bezhotovostní výplatu důchodu na účet klienta, tito lidé dostanou oznámení poštou jako běžnou listovní zásilku na adresu, kterou ČSSZ eviduje. Zvýšené důchody budou připsány na účty v lednu 2009.

Od ledna 2009 se podle nařízení vlády č. 364/2008 Sb.  o 4,4 % zvýší také příplatky k důchodu vyplácené podle zákona č. 357/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 622/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, perzekvovaným osobám z období komunistického režimu a účastníkům národního boje za vznik a osvobození Československa a některým pozůstalým po nich. Zvláštní příspěvek k důchodu přiznaný podle zákona č. 357/2005 Sb. se nezvyšuje.

Procentní výměra se zvyšuje rovněž u tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle příslušné mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení. Zvýšení procentní výměry se stanoví z dílčené (zjednodušeně řečeno upravené) procentní výměry důchodu. Základní výměra vypláceného tzv. dílčího důchodu se nezvyšuje.