Prosincový provoz pokladen OSSZ a ústředí ČSSZ

3. 12. 2008

Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje, že pokladny okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) pro výběr pojistného na sociální zabezpečení v hotovosti budou otevřeny pouze do středy  17. 12. 2008 (včetně).

Ve smyslu platných rozpočtových pravidel končí rozpočtový rok dnem 31. 12. 2008. Dle lhůtníku ČNB je pro dodržení tohoto data nutno zúčtovat veškeré platby na účtech organizačních složek státu do 19. 12. 2008 (pátek). Z uvedených důvodů mohou být pokladny OSSZ otevřeny nejdéle do 17. 12. 2008  (středa), poslední úřední den pro výběr pojistného v hotovosti. V roce 2009 budou pokladny otevřeny v běžném režimu od 7. 1. 2009.

Pokladna ústředí ČSSZ pro mimořádné hotovostní výplaty důchodů bude 31. 12. 2008 zavřena.  V roce 2009  bude pokladna otevřena v běžném režimu, tj. od 2. 1. 2009.

Klientům děkujeme za pochopení.