Tiskové zprávy 2008

22. 12. 2008

Výplaty důchodů a přechod Slovenské republiky na euro od 1. 1. 2009

Přechodem Slovenské republiky od 1. ledna 2009 na euro se postup České správy sociálního zabezpečení při zajišťování výplat českých důchodů do Slovenské republiky nezmění.  
19. 12. 2008

Důležité změny v důchodovém pojištění od 1. ledna 2009

Od 1. ledna 2009 se mění některé právní předpisy, které přinášejí také změny v důchodovém pojištění.
18. 12. 2008

Zásadní změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2009: kontroly dočasné pracovní neschopnosti

Nový zákon o nemocenském pojištění přinese změny týkající se povinností lidí, kteří budou pobírat nemocenské, zpřísňuje sankce a pokuty při porušení povinností.
17. 12. 2008

V lednu 2009 se změní termín bezhotovostní výplaty důchodů

První výplatní termíny důchodů, které Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplácí bezhotovostně, se v lednu příštího roku posunou. Klienti, kteří dostávají výplatu důchodu bezhotovostně na účet 2. a 4. den v měsíci, budou mít lednovou výplatu připsanou na svých účtech výjimečně až 5. či 6. ledna 2009.
16. 12. 2008

Poslední den v letošním roce omezí ČSSZ služby veřejnosti, lidé budou moci využít jiné úřední dny

Všechna pracoviště České správy sociálního zabezpečení se ve středu 31. prosince 2008 pro veřejnost uzavřou.
16. 12. 2008

Změny při placení pojistného na sociální zabezpečení od 1. 1. 2009

ČSSZ upozorňuje na změny, které čekají zaměstnavatele při placení pojistného na sociální zabezpečení od 1. 1. 2009, respektive při placení pojistného na sociální zabezpečení poprvé za měsíc leden 2009, které je dle nové právní úpravy splatné od 1. do 20. února 2009.  
16. 12. 2008

ČSSZ bude od 1. ledna 2009 valorizovat všechny procentní výměry důchodů

Od 1. ledna 2009 se zvýší všechny procentní výměry důchodů vyplácených z českého důchodového systému.  Rozhodla o tom vláda svým nařízením č. 363/2008 Sb.
15. 12. 2008

Zásadní změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2009: co by měli vědět zaměstnavatelé

Zaniká rozdělování zaměstnavatelů na malé organizace (do 25 zaměstnanců) a organizace (nad 25 zaměstnanců) a pro obě skupiny se používá pojem zaměstnavatel.
10. 12. 2008

Zásadní změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2009: co by měl vědět zaměstnanec

Nový zákon o nemocenském pojištění přináší zásadní změny pro zaměstnance. Kteří zaměstnanci jsou nově nemocensky pojištěni, jaké dávky náleží zaměstnanci a jak zaměstnanec uplatní nárok na dávku?
10. 12. 2008

Omezení provozu Územního pracoviště PSSZ č. 77

Ve středu 10. prosince od 14 h do pátku 12. prosince 2008 nebude moci veřejnost využít služby Územního pracoviště PSSZ č. 77 v ulici Křížová 6a, Praha 5. Z provozních důvodů tak bude územní pracoviště pro veřejnost dočasně uzavřené.
8. 12. 2008

Zásadní změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2009: co by měly vědět OSVČ

Pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) je nemocenské pojištění i nadále dobrovolné. Nový zákon o nemocenském pojištění však přináší také změny, které se OSVČ týkají.
8. 12. 2008

Územní pracoviště PSSZ č. 75 se stěhuje

Od pondělí 8. prosince do čtvrtka 11. prosince 2008 se Územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení č. 75 pro veřejnost dočasně uzavře. Bude se stěhovat do nové budovy na adrese Biskupská 1752/7, Praha 1, PSČ 110 02.
5. 12. 2008

Které zásadní změny od 1. ledna 2009 platí v nemocenském pojištění

1. ledna 2009 začne platit nový zákon o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb.), který přinese řadu změn. Ty se mimo jiné týkají účasti na nemocenském pojištění, výpočtu a výplaty dávek, ošetřování člena rodiny či stanovení sankcí.
3. 12. 2008

Prosincový provoz pokladen OSSZ a ústředí ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje, že pokladny okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) pro výběr pojistného na sociální zabezpečení v hotovosti budou otevřeny pouze do středy 17. 12. 2008 (včetně).
28. 11. 2008

Novým zákonem o nemocenském pojištění Vás provede publikace ČSSZ

Víte, k jakým změnám dochází od 1. ledna 2009 v nemocenském pojištění? Jak se vypočítá nemocenské? Kdo a jak kontroluje dodržování režimu práceneschopného pojištěnce? Na tyto i další otázky najdete odpovědi v publikaci „Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009“.
27. 11. 2008

Projekt Evropské unie pomůže ČSSZ rozšířit elektronickou komunikaci s klienty

Klientský portál pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). To je název twinningového projektu EU, který v těchto dnech začíná v ČSSZ.
10. 11. 2008

Okresní správy sociálního zabezpečení nebudou zahajovat z moci úřední řízení o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity

V souvislosti s přijetím nového zákona o nemocenském pojištění dochází od 1. ledna 2009 ke zrušení dlouholeté právní úpravy regulující komplexně problematiku řízení o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity.
3. 11. 2008

Zájem o páté česko-německé konzultační dny projevilo téměř 100 klientů

Důchodový věk, doby důchodového pojištění získané v České republice a Německu, uplatnění žádostí o důchod a pravidla, kterými se řídí posuzování nároku na důchod, či výpočet a výplata důchodu.
30. 10. 2008

Dobrovolné důchodové pojištění pomůže v případě, kdy chybí doby pojištění

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) se setkává s případy, kdy klientům chybí určitá doba pojištění nutná k přiznání starobního, invalidního, částečného invalidního důchodu či pozůstalostního důchodu.
22. 10. 2008

Sté narozeniny by mělo v říjnu oslavit 199 lidí

Celkem 199 stoletých občanů evidovala v říjnu 2008 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Ke stým narozeninám se jim zvyšuje důchod o 2 000 Kč. Dostávají proto rozhodnutí ČSSZ a osobní dopis ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase. Mezi lidmi narozenými v roce 1908 bylo 164 žen a 35 mužů.
20. 10. 2008

Počet poplatníků pojistného i důchodců se zvyšuje

Česká správa sociálního zabezpečení evidovala ke 30. září 2008 celkem 2 056 338 starobních důchodců a 5 145 600 poplatníků pojistného na sociální zabezpečení. Na jednoho starobního důchodce tak přispívalo 2,50 poplatníků.
14. 10. 2008

Od 1. 1. 2009 se změní důchodové pojištění osob vykonávajících uměleckou či jinou tvůrčí činnost

Od 1. ledna 2009 se mění pojištění osob, které vykonávají činnost na základě autorskoprávních vztahů a pojištění osob vykonávajících činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu.
14. 10. 2008

Zaměstnanci ČSSZ ukončili 6. ročník specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Dvacet sedm zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení ukončilo již 6. ročník specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.
2. 10. 2008

Česko-německé konzultační dny k důchodům v Drážďanech

Pokud lidé pracovali nebo pracují v Německu, či naopak němečtí pracovníci v České republice, mají nyní jedinečnou možnost, jak získat informace z oblasti důchodového pojištění obou států.
1. 9. 2008

Valorizace důchodů s mezinárodním prvkem je nižší než 470 Kč

U důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle příslušné mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení, tzv. dílčí důchody, se zvýšení základní výměry stanoví v poměru dob pojištění.
22. 8. 2008

Projekt EU přispěl ČSSZ k posílení výběru pojistného

Posílení kapacity České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení. To je název twinningového projektu EU, který v těchto dnech končí v ČSSZ.
4. 8. 2008

Rekonstrukce plzeňské Americké třídy se dotkne parkování u OSSZ Plzeň-město

Imobilní občané se do OSSZ Plzeň-město na Americké třídě 28-30 nyní dostanou ze Škroupovy ulice. A to kvůli rekonstrukci části Americké třídy, která začala 1. srpna 2008 a má trvat do poloviny října tohoto roku.
28. 7. 2008

Téměř 26,7 milionů dokumentů přijala ČSSZ elektronicky

Pro komunikaci s úřady lidé a firmy stále víc používají počítač a internet. Potvrzuje to fakt, že 71,5 % organizací s více než 25 zaměstnanci elektronicky podává (e - Podání) dokumenty České správě sociálního zabezpečení. Ke konci letošního prvního pololetí tak ČSSZ přijala téměř 26,7 milionů dokumentů elektronicky (přesně 26 675 032).
25. 7. 2008

OSVČ s daňovým poradcem musí podat Přehled do 30. července

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která alespoň část loňského roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, musí v roce 2008 podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2007 (Přehled).
21. 7. 2008

Od srpna se zvýší všechny důchody

Od  srpna 2008 se zvýší všechny důchody vyplácené z českého důchodového systému. Tedy řádné  i  předčasné  důchody  starobní,  plné  i částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody.
9. 7. 2008

Platí absolventi středních a vysokých škol pojistné během prázdnin?

Lidé, kteří ukončí školu a mají prázdniny, často neví, jak je to s platbou pojistného na sociální zabezpečení. ČSSZ k tomu uvádí: vždy záleží na konkrétní situaci.
4. 7. 2008

ČSSZ informuje: Kdy je možné dostat pozůstalostní důchod

V poslední době se objevily zavádějící informace o nárocích na pozůstalostní důchody po osobách, které podnikaly. Na jejich základě pak lidé trvají na přiznání důchodu, na který nemají nárok. Kdy nárok vzniká a další informace se dozvíte v této zprávě.
2. 7. 2008

Sto a víceletých důchodců bylo letos v červnu 570

Celkem 240 důchodců narozených v roce 1908 evidovala v červnu 2008 Česká správa sociálního zabezpečení. Z toho bylo 194 žen a 46 mužů. U příležitosti stých narozenin dostávají klienti ČSSZ rozhodnutí o zvýšení důchodu o 2 000 korun a osobní dopis ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase.
23. 6. 2008

Přibývá důchodů vyplácených do zahraničí

Celkem 47 049 důchodů vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení k 31. březnu 2008 do zahraničí. Oproti stejnému období roku 2007 jich bylo o 5 465 (tj. o cca 11,6 %) více. Tehdy se jednalo o 41 584 důchodů.
20. 6. 2008

Za deset let je důchodců o cca 9 % víc

Důchodců, kteří dostávají důchod od České správy sociálního zabezpečení, je o 234 051 (8,6 %) víc  než před deseti lety. Vyplývá to ze statistik ČSSZ. Zatímco v roce 1997 ČSSZ evidovala 2 485 110 lidí pobírajících starobní, invalidní nebo pozůstalostní důchod, o deset let později se jednalo o 2 719 161 důchodců.
18. 6. 2008

Většina OSVČ už podala Přehled o příjmech a výdajích za rok 2007

Celkem 769 148 Přehledů o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) za rok 2007 obdržely ke 30. dubnu 2008 všechny okresní (v Praze Pražská) správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ).
13. 6. 2008

Víc než 1 500 lidí porušilo léčebný režim, čekal je postih

Celkem 72 965 kontrol dodržování léčebného režimu v pracovní neschopnosti provedli zaměstnanci okresních, v Praze Pražské, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) v prvním čtvrtletí roku 2008. Ve stejném období loňského roku jich bylo 75 490.
13. 6. 2008

Pražský kongres EUMASS vyhodnocen jako jeden z nejlepších

292 lékařů z 25 zemí světa. Tolik delegátů se zúčastnilo XVII. kongresu Evropské unie lékařů sociálního zabezpečení a pojištění (EUMASS). Od 5. do 7. června 2008 se konal v pražském Kongresovém centru.
12. 6. 2008

ČSSZ vždy usiluje o správný výpočet a výplatu důchodů

„Zájmem České správy sociálního zabezpečení je o všech důchodech rozhodovat v souladu s platnými právními předpisy. Fakt, že se to daří, potvrzují i výsledky soudů,“ tak komentovala ředitelka ČSSZ JUDr. Božena Michálková včerejší tiskové zprávy veřejného ochránce práv JUDr. Otakara Motejla.
4. 6. 2008

V Praze začíná XVII. kongres EUMASS

Pražské Kongresové centrum tento týden přivítá lékaře sociálního zabezpečení a pojištění z celého světa. XVII. kongres Evropské asociace lékařů sociálního zabezpečení a pojištění (EUMASS) se koná od 5. do 7. června 2008.
28. 5. 2008

Lidé využívají služby Call centra a Informační kanceláře ČSSZ, loni jich bylo téměř 240 000

947 klientů denně, z toho 541 telefonátů na Call centrum a 406 dotazů, reklamací a dalších služeb v Informační kanceláři.
22. 5. 2008

Omezení provozu OSSZ Plzeň-město

Ve středu 28. května mezi 8.00 a 16.00 h nebude moci veřejnost využít služby OSSZ Plzeň-město v Americké ulici č. p. 28 – 30. Společnost ČEZ, a. s. totiž přeruší v dané lokalitě dodávku elektrického proudu.
19. 5. 2008

Vše, co byste měli vědět o starobním důchodu, přináší „Příručka budoucího důchodce v roce 2008“

Důležité informace, které lidi nejčastěji zajímají v souvislosti se starobním důchodem, přináší publikace „Příručka budoucího důchodce v roce 2008“.
13. 5. 2008

Účastníci mezinárodních poradenských dnů se zajímali o peněžité dávky v mateřství z německého systému pojištění

Vůbec poprvé se konaly česko-německé poradenské dny na téma peněžité dávky v nemoci a mateřství.
5. 5. 2008

KSSZ pro Olomoucký kraj se stěhuje do nové budovy

Od 16. do 23. května 2008 se pro veřejnost uzavře Krajská správa sociálního zabezpečení pro Olomoucký kraj, jejíž součástí je i Okresní správa sociálního zabezpečení Olomouc. Bude se totiž stěhovat.
30. 4. 2008

Organizace musí doplatit na pojistném víc než sto milionů korun

167 229 kontrol plnění povinností organizací provedla v loňském roce Česká správa sociálního zabezpečení. To je o 3 374 kontrol víc než v roce 2006, tehdy uskutečnila 163 855 kontrol.
29. 4. 2008

Lékařská posudková služba ČSSZ v Písku se přestěhuje

Od 5. do 9. května 2008 se pro veřejnost uzavře referát lékařské posudkové služby (LPS) ČSSZ v Písku. Bude se stěhovat, protože vypršela dosavadní nájemní smlouva.
28. 4. 2008

Víc než 250 lidí využilo česko-německé konzultační dny k důchodovému pojištění

Nároky na český i německý důchod, délka získaného pojištění na území SRN, výše německého důchodu a způsob podání žádosti. O tato témata se zajímalo 252 lidí, kteří se zúčastnili už čtvrtých česko-německých konzultačních dnů k důchodovému pojištění.
25. 4. 2008

V 1. čtvrtletí 2008 stonalo méně lidí

V letošním prvním čtvrtletí se snížil počet ukončených pracovních neschopností (PN) oproti stejnému období roku 2007. A to ve všech krajích. Česká správa sociálního zabezpečení jich evidovala celkem 672 228.
25. 4. 2008

Do středy 30. dubna 2008 musí OSVČ bez daňového poradce podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2007

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která alespoň část roku 2007 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a jejíž daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, musí nejpozději do středy 30. dubna 2008 podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2007.
22. 4. 2008

Kvůli stěhování omezí služby Územní pracoviště PSSZ č. 73

Územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení (ÚP PSSSZ) č. 73 změní působiště. Na stávající adrese Olšanská 7, 130 00 Praha 3 bude poskytovat plné služby z oblasti sociálního zabezpečení do pátku 2. května 2008.
17. 4. 2008

Call centrum a ústředna ČSSZ budou mimo provoz

V pátek 18. dubna 2008 se lidé nedovolají do Call centra ústředí České správy sociálního zabezpečení. Kvůli přepojování na nový komunikační systém bude mimo provoz.
14. 4. 2008

Falešné údaje na tzv. neschopence řeší ČSSZ s Policií

Zůstat déle doma a dostávat nemocenské. To je nejčastější důvod, proč si lidé na legitimaci práce neschopného, tzv. neschopence, přepisují datum vystavení či ukončení.
11. 4. 2008

Na ISSS 2008 se na své pojištění podívaly on-line desítky lidí

Jakým způsobem mohu doložit chybějící doby pojištění? Jak postupovat v případě, že můj zaměstnavatel už neexistuje? Kdy mohu odejít do důchodu? Kde a jak mám podat žádost?
11. 4. 2008

Bezbariérovost a klientské prostory - to je nové pracoviště OSSZ Klatovy

Od 21. dubna 2008 si lidé z Klatovska budou moci vyřídit sociální zabezpečení v nové budově. A to na adrese Kollárova 528, 339 01 Klatovy.
10. 4. 2008

Fotografujete rádi? Přihlaste se do soutěže.

Moje práce, moje hobby. To je název fotografické soutěže časopisu Národní pojištění, který vydává Česká správa sociálního zabezpečení.
10. 4. 2008

Liberec má novou správu sociálního zabezpečení

Rychlejší a dostupnější služby veřejnosti. To jsou hlavní výhody, které klientům přináší nová budova Krajské správy sociálního zabezpečení pro Liberecký kraj a Okresní správy sociálního zabezpečení Liberec.
9. 4. 2008

První česko-německé poradenské dny k peněžitým dávkám v nemoci a mateřství se budou konat v Chebu

Všichni, kdo pracují nebo žijí v Čechách a v Německu a chtějí se dozvědět víc o peněžitých dávkách v nemoci a mateřství, mohou využít první mezinárodní poradenské dny.
4. 4. 2008

Na konferenci „Tvorba aplikací pro transakční část Portálu veřejné správy“ se sejdou vývojáři z celé České republiky

Ve středu 16. dubna 2008 se v Benešově uskuteční konference „Tvorba aplikací pro transakční část Portálu veřejné správy“ na téma „Seznámení s novými funkcemi povýšené TRA PVS“.
3. 4. 2008

Podívejte se na své pojištění on-line - na konferenci ISSS 2008

Zajímá vás, zda Česká správa sociálního zabezpečení eviduje veškeré vaše důchodové pojištění, které hraje roli při budoucím důchodu? Přijďte na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě 2008 konané 7. a 8. dubna 2008 v Hradci Králové. 
2. 4. 2008

Sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných spravuje nová ředitelka

Ředitelkou odboru sociálního pojištění OSVČ a přípravného důchodového řízení České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) se stala Mgr. Ivana Žáčková (32). Do funkce ji v úterý 1. dubna 2008 jmenovala ředitelka ČSSZ JUDr. Božena Michálková.
28. 3. 2008

Publikace ČSSZ: S námi to zvládnete

Víte, k jakým změnám došlo od 1. ledna 2008 v sociálním zabezpečení? Podnikáte a musíte podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ? Na tyto i další otázky najdete odpověď v publikacích „Sociální zabezpečení 2008“ a „Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2008“.
27. 3. 2008

V Plzni se uskuteční čtvrté česko-německé konzultační dny k důchodům

Pokud lidé pracovali nebo pracují v Německu, či naopak němečtí pracovníci v České republice, mají nyní jedinečnou možnost, jak získat informace a odborné konzultace. Čtvrté česko-německé konzultační dny k důchodovému pojištění se budou konat 8. a 9. dubna 2008 v Plzni.
20. 3. 2008

Informační kancelář v ústředí ČSSZ se na dva dny uzavře

Ve středu 26. března a ve čtvrtek 27. března 2008 nebude moci veřejnost využít služby Informační kanceláře České správy sociálního zabezpečení v Křížové ulici 25 v Praze 5. V dané lokalitě totiž nepoteče voda. 
19. 3. 2008

Krátkodobé uzavření ÚP PSSZ č. 77 se sídlem na Praze 5

Územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení č. 77 se sídlem na Praze 5 oznamuje, že bude uzavřeno po celý den ve středu 26. 3. 2008 a ve  čtvrtek 27. 3. 2008 do 12.00 hodin.
14. 3. 2008

Projekt EU pomůže ČSSZ s výběrem pojistného v zahraničí

Posílení kapacity České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení. To je název twinningového projektu EU, který v těchto dnech začíná v ČSSZ.
13. 3. 2008

Důchodová reforma v zemích EU a ČR

Seminář na téma "Důchodová reforma v zemích EU a ČR" připravuje Eurocentrum Praha. Bude se konat ve čtvrtek 20. března 2008.  
13. 3. 2008

Informace k plánované mimořádné valorizaci důchodů

10. 3. 2008 schválila vláda novelu zákona o důchodovém pojištění, která umožňuje mimořádně valorizovat důchody tehdy, pokud růst cen překročí pět procent.
13. 3. 2008

Pardubická lékařská posudková služba ČSSZ se stěhuje

Od 18. do 25. března 2008 se pro veřejnost uzavře referát lékařské posudkové služby (LPS) ČSSZ v Pardubicích. Bude se stěhovat do nového působiště v budově Okresní správy sociálního zabezpečení Pardubice v ulici U Stadionu 2729.
12. 3. 2008

Po podání přehledu se mění zálohy OSVČ

V roce 2008 se mění výše záloh na pojistné na důchodové pojištění (záloha na pojistné) u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).
10. 3. 2008

Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU

Eurocentrum Praha pořádá seminář na téma "Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích Evropské unie". Koná se 13. března 2008.  
27. 2. 2008

ČSSZ se distancuje od výpočtů důchodů komerčními firmami

Česká správa sociálního zabezpečení se čas od času setkává s případy, kdy některé soukromé subjekty nabízejí za úplatu předběžný výpočet důchodů.
25. 2. 2008

Dočasně nefungují telefony KSSZ pro Moravskoslezský kraj

Dočasně nefunguje telefonické spojení s Okresní správou sociálního zabezpečení (OSSZ) Ostrava a KSSZ pro Moravskoslezský kraj. Probíhají opravy tak, aby v úterý 26. února 2008 došlo k obnovení provozu telefonní ústředny.
25. 2. 2008

OSSZ Praha – západ se bude stěhovat

V úterý 11. března začne stěhování Okresní správy sociálního zabezpečení Praha - západ.
22. 2. 2008

Přibývá lidí, kteří si vydělávají samostatnou výdělečnou činností

Lidí, kteří si samostatnou výdělečnou činností skutečně vydělávají, je o 83 410 víc než v roce 2001. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení.
21. 2. 2008

Pracoviště v pražské Sokolovské ulici se tento pátek uzavřou tak, aby se v pondělí zprovoznila nová moderní klientská centra

V pátek 22. února 2008 nebudou moci lidé využít služeb Okresní správy sociálního zabezpečení Praha–východ a Územního pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení č. 79.
11. 2. 2008

Už víc než 22 milionů dokumentů přijala ČSSZ elektronicky

45,6 Petřínských rozhleden o váze skoro 15,5 soch svatého Václava. Tak vysoká a těžká by byla hora papíru, kdyby všechny dokumenty, které ČSSZ k 31. lednu 2008 obdržela elektronicky, přišly v papírové podobě.
8. 2. 2008

OSVČ musí informovat o svých příjmech a výdajích v roce 2007

Nejpozději do středy 30. dubna 2008 musí každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která alespoň část roku 2007 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a jejíž daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2007.
7. 2. 2008

Víc než 7 tisíc lidí porušilo léčebný režim, čekal je postih

Celkem 277 114 kontrol dodržování léčebného režimu v pracovní neschopnosti (PN) provedli zaměstnanci ČSSZ v roce 2007.
6. 2. 2008

V loňském roce lidé stonali méně a také kratší dobu

K 31. prosinci 2007 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení celkem 2 865 201 ukončených pracovních neschopností (PN).
5. 2. 2008

Muži prokazují péči o děti stejně jako ženy

Pečuje-li muž o dítě do čtyř let věku, nemusí se už do dvou let od skončení péče hlásit na OSSZ/PSSZ/MSSZ k účasti na pojištění.
31. 1. 2008

Lidé se nejvíc zajímají o „evropské“ důchody

Česká správa sociálního zabezpečení řešila v roce 2007 celkem 182 297 podání spojených se sociálním zabezpečením Evropské unie, tedy ve vztahu ke státům EU/EHS.
30. 1. 2008

Počet poplatníků pojistného i důchodců roste

Česká správa sociálního zabezpečení evidovala k 31. prosinci 2007 celkem 2 028 865 starobních důchodců a 4 880 187 poplatníků pojistného na sociální zabezpečení. Na jednoho starobního důchodce tak přispívalo 2,41 poplatníků.
29. 1. 2008

Lidé mohou opět využít pracoviště v pražské Sokolovské ulici

Budova České správy sociálního zabezpečení v Sokolovské 855/225, v Praze 9 je od dnešního rána opět v provozu. Pražské vodovody a kanalizace včera odpoledne odstranily havárii a rozvod vody spustily.
28. 1. 2008

Kvůli havárii vody se uzavřelo pracoviště v Sokolovské ulici v Praze 9

Klienti nemohou od dnešních 12.00 hodin využít budovu České správy sociálního zabezpečení v Sokolovské 855/225, v Praze 9. V oblasti došlo k havárii vody.
23. 1. 2008

Končí platnost podpisových klíčů ČSSZ, pro e - Podání je třeba využívat elektronický podpis

Organizace, které komunikují s Českou správou sociálního zabezpečení elektronicky, by si měly pořídit elektronický podpis. Prozatímním podpisovým klíčům, které ČSSZ v počátcích e - Podání dočasně vydávala, totiž končí garantovaná tříletá platnost.
16. 1. 2008

Na příplatek k důchodu určený politickým vězňům z let 1948-1989 má nárok víc lidí

Od 1. ledna 2008 se rozšířil okruh lidí, kteří mají nárok na příplatek k důchodu ke zmírnění křivd způsobených komunistickým režimem. Rovněž došlo k úpravě příplatků.
11. 1. 2008

Česká správa sociálního zabezpečení má nového náměstka

Náměstkem ředitelky České správy sociálního zabezpečení se 2. ledna 2008 stal na základě výběrového řízení Ing. Jan Šrank (58). Do funkce jej jmenovala ředitelka ČSSZ JUDr. Božena Michálková.
11. 1. 2008

300 lidí by mělo v letošním roce oslavit sté narozeniny

Celkem 300 důchodců narozených v roce 1908 evidovala v prvním lednovém týdnu Česká správa sociálního zabezpečení. Z toho bylo 246 žen a 54 mužů.
7. 1. 2008

Výběr pojistného se daří, pohledávky se snižují

Úspěšný výběr pojistného v roce 2007 Českou správou sociálního zabezpečení způsobil nižší deficit státního rozpočtu.
2. 1. 2008

Změna termínů výplaty důchodů v roce 2008

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje svým klientům, že v roce 2008 dojde ke změně některých výplatních termínů důchodů.