Důležité informace pro rok 2007

Částky pro účely důchodového pojištění

Všeobecný vyměřovací základ 18 809 Kč
Přepočítávací koeficient 1,0707
„Průměrná mzda“
(všeobecný vyměřovací základ x přepočítávací koeficient)
20 139 Kč
Rozhodná částka (2,4 x „průměrná mzda“) 48 334 Kč
I. redukční hranice (tzv. neomezená částka)
II. redukční hranice
9 600 Kč
23 300 Kč

Částky pro účely nemocenského pojištění

I. redukční hranice
II. redukční hranice
550 Kč
790 Kč
Maximální denní vyměřovací základ 694 Kč

Pojistné osob samostatně výdělečně činných

hlavní činnost vedlejší činnost
před podáním Přehledu za rok 2006
Měsíční vyměřovací základ (50 % z poloviny „průměrné mzdy“) 4 709 Kč 1 884 Kč
Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,6 % vyměřovacího základu) minimálně 1 394 Kč 558 Kč
Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (4,4 % z vyměřovacího základu) minimálně
208 Kč 83 Kč
po podání Přehledu za rok 2006
Měsíční vyměřovací základ (50 % z poloviny „průměrné mzdy“) 5 035 Kč 2 014 Kč
Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,6 % vyměřovacího základu) minimálně
1 491 Kč 597 Kč
Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (4,4 % z vyměřovacího základu) minimálně
222 Kč 89 Kč