Důležité údaje pro rok 2008

Nemocenské pojištění

Výpočet denního vyměřovacího základu

z částky do I. redukční hranice

z částky mezi I. a II. redukční hranicí

z částky nad II. redukční hranicí

 

90 %

60 %

0

I. redukční hranice

II. redukční hranice

550 Kč

790 Kč

Karenční doba

1. až 3. den pracovní neschopnosti

Dávky nemocenského pojištění při pracovní neschopnosti

výše dávky v % z denního vyměřovacího základu

od 4. do 30. dne

od 31. do 60. dne

od 61. dne

 

60 %

66 %

72 %

Peněžitá pomoc v mateřství

výše dávky v % z denního vyměřovacího základu

 

69 %

Dávka nemocenského pojištění při ošetřování člena rodiny

výše dávky v % z denního vyměřovacího základu

60 %Pojistné na sociální zabezpečení Organizace Zaměstnanec
Podíl z měsíčního vyměřovacího základu na
důchodové pojištění
a státní politiku zaměstnanosti
nemocenské pojištění

21,5 %
1,2 %
3,3 %

6,5 %
0,4 %
1,1 %

Maximální vyměřovací základ
(48násobek průměrné mzdy)
1 034 880 Kč
Částka pravděpodobného příjmu pro stanovení výše pojistného (při nedostatku podkladů) 30 075 Kč
Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění
(28 % z minimálního vyměřovacího základu 10 000 Kč)
2 800 Kč
Pojistné osob samostatně výdělečně činných
Procento pojistného
na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti
na nemocenské pojištění (dobrovolné)
29, 6 %
4,4 %
Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající vedlejší činnost 51 744 Kč
Před podáním Přehledu za rok 2007 hlavní vedlejší*
Měsíční vyměřovací základ
minimální (50 % z poloviny průměrné mzdy)
5 035 Kč 2 014 Kč
Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění
(29,6 % vyměřovacího základu)
minimálně
1 491 Kč

597 Kč

Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění
(4,4 % z vyměřovacího základu)
minimálně

222 Kč

89 Kč
Po podání Přehledu za rok 2007 nebo při zahájení činnosti v roce 2008
Měsíční vyměřovací základ
(50 % rozdílu mezi příjmy a výdaji)
minimální (z poloviny průměrné mzdy)
maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)

5 390 Kč
86 240 Kč
2 156 Kč
Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění
(29,6 % vyměřovacího základu)
minimální
maximální

1 596 Kč
25 528 Kč

639 Kč

Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (4,4 % z vyměřovacího základu)
minimální
maximální

238 Kč
3 795 Kč

95 Kč


Důchodové pojištění

Všeobecný vyměřovací základ    

20 050 Kč

Přepočítávací koeficient

1,0753

I. redukční hranice (tzv. neomezená částka)                               

II. redukční hranice       

10 000 Kč

24 800 Kč

Výše základní výměry důchodu

1 700 Kč

Zvýšení procentní výměry

o 3 %      

Zvýšení příplatků k důchodu přiznaných dle zák. č. 357/2005 Sb. a nařízení vlády č. 622/2004 Sb.

o 3 %