V lednu 2008 se změní termín bezhotovostní výplaty důchodů

Praha 20. 12. 2007

První výplatní termín důchodů, které ČSSZ vyplácí bezhotovostně, se v lednu příštího roku posune: klienti, kteří dostávají výplatu důchodu bezhotovostně na účet 2. den v měsíci, budou mít lednovou výplatu připsanou na svých účtech výjimečně až 3. či 4. ledna 2008.

Následujících jedenáct výplat důchodů ČSSZ poukáže už ve standardních termínech.

(Pozn.: Celkem je v každém kalendářním měsíci 13 výplatních termínů důchodů, od 2. do 24. dne v měsíci vždy v sudé dny, plus 15. den v měsíci, který je určený pouze pro klienty v ústavech sociální péče.)

Posunutí výplatních termínů bezhotovostně vyplácených důchodů je mimořádné. Souvisí to s tím, že finanční prostředky určené na výplaty důchodů v roce 2008 může Česká správa sociálního zabezpečení čerpat až 2. ledna 2008. V dalších měsících již bude ČSSZ zajišťovat výplatu důchodů běžným způsobem.

V prosinci 2007 ČSSZ vyplatí důchody celkem 2 689 703 důchodcům, z toho je 1 676 722 výplat realizovaných v hotovosti Českou poštou, 967 317 výplat je poukazováno pojištěncům na účty u peněžních ústavů a 45 664 výplat je zasíláno 15. dne v měsíci pojištěncům do ústavů sociální péče. V druhém a čtvrtém dni v prosinci 2007 poukázala ČSSZ na účty klientů celkem 111 420 výplat důchodů – 57 482 druhého a 53 938 čtvrtého prosince.