Lidé mohou využít nový web ČSSZ

Praha 3. 12. 2007

Uživatelská přívětivost, snadná orientace, možnost zasílání novinek, fulltextové vyhledávání v celém webu či pouze ve vybraných sekcích a v neposlední řadě respektování Pravidel tvorby přístupného webu „Best practice“. To jsou jen některé z výhod, které přináší nové webové (internetové) stránky České správy sociálního zabezpečení.  Veřejnost  je  od  prosince může najít po kliknutí na obrázek s náhledem jeho titulní strany na adrese www.cssz.cz.

Nový web po vizuální stránce vychází z Grafického manuálu České správy sociálního zabezpečení. Po stránce navigační návštěvníci vždy vědí, v jaké části se pohybují. Kombinuje horizontální i vertikální navigaci, jejíž součástí jsou hlavní činnosti ČSSZ a informace, které lidé na webu o sociálním zabezpečení nejčastěji hledají (například důchodové pojištění, tiskopisy, či kontakty aj.) a tzv. „drobečkovou“ navigaci. Tu uvítají zejména klienti hledající detailní informace, které navazují a rozvíjejí konkrétní sekci webu a jsou tak logicky zanořeny v hlubší struktuře – například povinnosti zaměstnavatelů (v sekci Evropská unie) či pravidla pro určování příslušnosti (v sekci Mezinárodní smlouvy) a další. Nechybí ani statistiky z oblasti sociálního zabezpečení, kontakty na vedoucí zaměstnance všech 92 pracovišť ČSSZ v celé republice, organizační schémata a fotografie ředitelů a pracovišť, či třicetibodové životní situace, tedy návody pro širokou veřejnost, jak postupovat v konkrétních oblastech sociálního zabezpečení.

Česká správa sociálního zabezpečení nyní provozuje současně nový i původní web. To proto, aby si klienti zvykli na nový design i navigaci a měli dostatek času zorientovat se a seznámit se se všemi změnami. A v případě potřeby se mohli vrátit k informacím na původním webu ČSSZ. Jak říká ústřední ředitelka České správy sociálního zabezpečení JUDr. Božena Michálková: „Původní webové stránky ČSSZ vznikly v roce 2001. Odpovídaly možnostem a požadavkům tehdejší doby. Současné informační a komunikační technologie však umožňují daleko víc. A naši klienti jsou náročnější a v užívání internetu pokročilejší. Novým moderním webem jim vycházíme vstříc.“

„Weby státních a veřejných organizací mají být přístupné i pro hendikepované občany“, dodává Michálková. „Naše nová elektronická prezentace to splňuje, ať už se jedná o barevnost, textové informace přiřazené všem fotografiím, rozdělení do menších textových bloků či zvětšování písma podle potřeby návštěvníků…“

Nový web České správy sociálního zabezpečení vytvořila firma Baud spol. s r. o. Podala finančně nejvýhodnější nabídku. Nový web dodavatel pro ČSSZ navrhl a naprogramoval za celkem 1 227 872 Kč včetně DPH. Částka zahrnuje například tvorbu rozložení webu, aplikaci grafiky, vytvoření stylů a celkové struktury, naprogramování navigace, překlopení všech informací a dat do nového produktu (víc než 1 300 stran), vytvoření šablon, skupin uživatelů, jazykových mutací, dodání projektové dokumentace, či administrátorských příruček, poskytnutí technické podpory, školení aj.

Rekonstrukce webu ČSSZ začala v zimě 2006 přípravou nezbytných podkladů. Plynule pokračovala programováním a naplňováním obsahu. Od června 2007 probíhaly korektury, kontroly funkčnosti a průběžná aktualizace. Přitom zaměstnanci České správy sociálního spravovali a informace doplňovali na nyní už „starý“ web tak, aby bylo možné současné spuštění a správa bývalého i nového prezentačního systému. Pro úplnost: web a rovněž intranet, tedy vnitřní informační systém ČSSZ, spravují dva zaměstnanci. Denně zveřejňují několik desítek nových informací, v poslední době se jedná zejména o dokumenty doručované podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tzv. veřejnou vyhláškou – průměrně jde o cca 700 materiálů měsíčně.  

Záměrem a snahou ČSSZ je, aby se nový web stal spolehlivým informačním průvodcem pro všech jejích     8 milionů klientů. ČSSZ také věří, že se jí s novou internetovou prezentací podaří překonat dosud nejvyšší návštěvnost starého webu z března 2007. Tehdy se o informace na adrese www.cssz.cz zajímalo celkem 310 621 uživatelů, což znamená průměrně denně 10 020 návštěvníků – víc v tiskových zprávách.