Výjezdní pracoviště OSSZ Děčín v Rumburku změnilo budovu i adresu

Praha 16. 11. 2007

Od poloviny září může veřejnost využít nové výjezdní pracoviště Okresní správy sociálního zabezpečení Děčín a Lékařské posudkové služby v Rumburku. Slavnostní otevření se - za účasti představitelů města Rumburk a pracovníků České správy sociálního zabezpečení - konalo 13. září 2007. Lidé si nyní mohou své záležitosti z oblasti sociálního zabezpečení vyřídit v nových moderních prostorách na adrese Tyršova 979, Rumburk, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 15:30 hodin. Pracoviště se nachází v 1. patře budovy a do konce listopadu by měl být k dispozici také výtah, který je v současné době budován. Odloučené pracoviště se zabývá i činností kontroly plnění povinností malých organizací.

Ing. Anna Matulová, ředitelka Krajské správy sociálního zabezpečení pro Ústecký kraj, při slavnostním otevření vyzdvihla úsilí svých spolupracovníků z KSSZ a OSSZ Děčín při přípravě moderního odloučeného pracoviště v Rumburku. Rovněž zdůraznila jeho význam pro tuto geograficky specifickou oblast. Dále ocenila kvalitu prostor, ve kterých pracovníci OSSZ Děčín a referátu lékařské posudkové služby poskytují občanům servis z oblasti sociálního pojištění. Jak uvedl ing. Jiří Řezáč, ředitel OSSZ Děčín, už v den slavnostního otevření vyřídili pracovníci záležitosti příchozích klientů.


Fotografie ze slavnostního otevření si můžete prohlédnout zde.