Víc složenek neznamená dvojitou platbu

Praha 16. 11. 2007

Technická chyba v programové aplikaci zabezpečující tisk poukázek v ČSSZ způsobila, že některé osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) hlášené v šestém pražském obvodu dostaly v uplynulých dnech dvakrát či třikrát poštovní poukázky typu A pro platbu pojistného na sociální zabezpečení. Jednalo se o 3 718, respektive 1 250 lidí. Česká správa sociálního zabezpečení se za toto nedopatření svým klientům velice omlouvá. 

V žádném případě nejde o dvojí platbu pojistného. Došlo pouze k tomu, že někteří podnikatelé nyní mají místo 12 k dispozici 24 či 36 předtištěných poukázek typu A. Obsahují identifikační údaje vždy konkrétního podnikatele bez uvedení částky. Zasílání poukázek typu A je bezplatným servisem, který ČSSZ podnikatelům platícím pojistné složenkou každoročně poskytuje: koncem roku jim posílá 12 poukázek typu A s předtištěnými údaji, do nichž si OSVČ dopíší vždy konkrétní částku a zaplatí tak měsíční pojistné či zálohu na něj.

Jak říká ústřední ředitelka ČSSZ JUDr. Božena Michálková: „Považuji za nezbytné, aby se podobná situace v budoucnu už neopakovala. Přijmeme proto technická opatření.“ 

OSVČ platí pojistné na důchodové pojištění zpravidla formou záloh a doplatku na pojistném. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti (SVČ) zálohy na pojistné v roce zahájení SVČ  podnikatelé zpravidla neplatí. Platí je pouze v případě, že se k účasti na důchodové pojištění sami přihlásí. Pojistné na nemocenské pojištění se platí měsíčně. Zálohy na pojistné na důchodové pojištění se platí vždy za celé kalendářní měsíce. Splatné jsou od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Doplatek na pojistném je třeba zaplatit nejpozději do osmi dnů po dni, v kterém OSVČ podala nebo měla ze zákona podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za předchozí kalendářní rok.