Víc než 5 000 lidí porušilo léčebný režim, čekal je postih

Praha 5. 11. 2007

Celkem 210 447 kontrol dodržování léčebného režimu v pracovní neschopnosti provedli zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) od ledna do září 2007. Nejvíc jich bylo v Moravskoslezském kraji – 26 474 a v Praze – 26 429. A také ve Středočeském kraji, kde se kontroloval léčebný režim ve 22 486 případech. Na základě kontrol vydala všechna pracoviště ČSSZ celkem 5 197 postihů za porušení. V praxi to znamená, že 2,4 % kontrolovaných bylo sníženo nebo odebráno nemocenské. Ve stejném období loňského roku zaměstnanci ČSSZ uskutečnili 187 112 kontrol, na jejichž základě vydali 4 412 postihů.

Kromě snížení či odebrání nemocenského může pracoviště ČSSZ ukončit pracovní neschopnost (PN). A to v případě, že z lékařského hlediska není důvod pro její další trvání. Za tři čtvrtiny roku 2007 tak pracovníci ČSSZ ukončili celkem 2 424 pracovních neschopností, ve stejném období loni se jednalo celkem o 1 724 PN ukončených rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze Pražské správy sociálního zabezpečení a v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ).

Lidé, kteří čerpají nemocenské dávky, musí umožnit kontrolu dodržování léčebného režimu, uvést platnou adresu pobytu ošetřujícímu lékaři, či například opatřit svůj byt zvonkem a jmenovkou. Pověření pracovníci OSSZ/PSSZ/MSSZ se prokazují oprávněním ke kontrole, práce neschopní občané jsou povinni jim předložit doklad o pracovní neschopnosti, do kterého pracovník dozoru zaznamená datum a čas kontroly a svůj podpis.

Kontrolují se buď namátkou vybraní lidé, nebo ti, k jejichž kontrole dá podnět praktický lékař, úřad práce, či posudkový lékař ČSSZ. Podnět ke kontrole může dát také zaměstnavatel, který má podezření, že jeho zaměstnanec pobírající nemocenské současně vykonává jinou činnost. Kontroly dodržování léčebného režimu se provádějí pravidelně během celého týdne, případně i o víkendu.


 

Kontroly dodržování léčebného režimu leden až září 2007

Kraj

Počet provedených kontrol

Počet postihů

Jihočeský

14 168

115

Jihomoravský

11 221

219

Karlovarský

9 330

196

Královéhradecký

8 950

218

Liberecký

6 660

222

Moravskoslezský

26 474

1 010

Městská správa sociálního zabezpečení Brno (MSSZ)

4 881

298

Olomoucký

19 472

464

Pardubický

14 059

310

Plzeňský

12 038

386

Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ)

26 429

436

Středočeský

22 486

496

Ústecký

22 152

450

Vysočina

5 092

106

Zlínský

7 035

271

CELKEM ČR

210 447

5 197