Lidé stonali méně a kratší dobu

1. 11. 2007

Od ledna do září 2007 lidé stonali kratší dobu než ve stejném období roku 2006. A to ve všech krajích. Jedna pracovní neschopnost (PN) průměrně trvala 35,76 dne, loni to bylo 37,52 dne. Nejdéle průměrně stonali obyvatelé Moravskoslezského (42,10 dne) a Zlínského kraje (39,58 dne), naopak nejkratší dobu byli průměrně nemocní Pražané (30,92 dne) a Středočeši (32,67 dne).

Meziročně ubylo také prostonaných dnů. Zatímco ke 30. září 2006 jich bylo 80 349 916, letos za stejné období ČSSZ evidovala celkem 76 208 770 prostonaných dnů. To je o 5,4 % méně. Nejvíc dnů lidé prostonali v Moravskoslezském kraji (10 428 370) a ve středních Čechách (7 474 233). Nejméně byli s pracovní neschopností doma v Karlovarském kraji (2 112 696) a v Brně (3 123 394).

Snížil se také počet ukončených pracovních neschopností. Za tři čtvrtiny roku 2007 jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala celkem 2 131 374. To je o 10 196 ukončených pracovních neschopností méně než za stejné období minulého roku. Tehdy se jednalo celkem o 2 141 570 ukončených pracovních neschopností. Nejvíc lidí, kteří pobírali nemocenské, ke 30. září 2007 evidovala pracoviště ČSSZ v Moravskoslezském kraji (celkem 247 690 ukončených PN) a ve středních Čechách (228 774 ukončených PN), nejméně naopak v Karlovarském kraji (63 619 ukončených PN) a v Brně (87 644 ukončených PN).

Průměrně déle byly nemocné ženy – 37,43 dne, u mužů jedna pracovní neschopnost trvala 34,05 dne. Mezi ženami byla v průměru nejdéle nemocná věková skupina od 50 do 59 let (47,55 dne), u mužů pak kategorie nad 60 let (58,51 dne). Naopak nejkratší dobu průměrně stonali lidé do 20 let (muži 15,41 dne, ženy 18,56 dne).

Od ledna do září 2007 lidé nejčastěji stonali s nemocemi dýchacího ústrojí (celkem 860 577 ukončených pracovních neschopností, z toho 50,6 % PN bylo u žen a 49,4 % u mužů) a také kvůli nemocem pohybového ústrojí (392 965 ukončených PN, z toho 55,8 % PN bylo u mužů a 44,2 % u žen. Mezi nemoci dýchací soustavy patří i akutní infekce dýchacích cest – za tři čtvrtiny roku 2007 znamenaly 669 777 ukončených pracovních neschopností, 10 935 708 prostonaných dnů a průměrně jedna taková PN trvala 16,33 dne. Chřipka si letos od 1. ledna do 30. září vyžádala celkem 156 564 ukončených PN, 2 392 621 prostonaných dnů a průměrně trvala 15,28 dne.


Vývoj pracovní neschopnosti v České republice - srovnání stavu ke 30. 9. 2006 a ke 30. 9. 2007

Kraj

Ukončené případy pracovní
neschopnosti(PN)

Prostonané dny

Průměrná délka 1 PN (dny)

1.- 9. 2006

1.- 9. 2007

Rozdíl

1.- 9.  2006

1.- 9.  2007

Rozdíl

1.-9. 2006

1.- 9. 2007

Rozdíl

Jihočeský

140 904

138 711

-2 193

5 203 464

4 955 685

-247 779

36,93

35,73

-1,20

Jihomoravský

154 041

152 862

-1 179

6 216 224

5 793 809

-422 415

40,35

37,90

            -2,45

Karlovarský

63 637

63 619

-18

2 229 626

2 112 696

-116 930

35,04

33,21

-1,83

Královéhradecký

123 109

123 721

612

4 483 653

4 347 433

-136 220

36,42

35,14

-1,28

Liberecký

102 104

101 715

-389

3 728 846

3 585 133

-143 713

36,52

35,25

-1,27

Moravskoslezský

251 202

247 690

-3 512

10 999 739

10 428 370

-571 369

43,79

42,10

-1,69

Městská správa
sociálního
zabezpečení Brno (MSSZ)

85 156

87 644

2 488

3 269 421

3 123 394

-146 027

38,39

35,64

-2,76

Olomoucký

129 878

128 596

-1 282

5 326 210

5 011 688

-314 522

41,01

38,97

-2,04

Pardubický

111 476

110 773

-703

4 052 531

3 799 473

-253 058

36,35

34,30

-2,05

Plzeňský

133 401

133 506

105

4 645 815

4 418 354

-227 461

34,83

33,09

-1,73

Pražská správa
sociálního
zabezpečení (PSSZ)

227 681

223 436

-4 245

7 269 507

6 909 129

-360 378

31,93

30,92

-1,01

Středočeský

229 303

228 774

-529

7 765 611

7 474 233

-291 378

33,87

32,67

-1,20

Ústecký

153 048

158 410

5 362

5 852 699

5 649 356

-203 343

38,24

35,66

-2,58

Vysočina

109 933

107 650

-2 283

3 889 471

3 681 527

-207 944

35,38

34,20

-1,18

Zlínský

126 697

124 267

-2 430

5 417 099

4 918 490

-498 609

42,76

39,58

-3,18

CELKEM  ČR

2 141 570

2 131 374

-10 196

80 349 916

76 208 770

-4 141 146

37,52

35,76

-1,76