Víc než 100 klientů se zúčastnilo třetích česko-německých konzultačních dnů v Mnichově

30. 10. 2007

Důchodový věk, doby důchodového pojištění získané v České republice a Německu, uplatnění žádostí o důchod a pravidla, kterými se řídí posuzování nároku na důchod, či výpočet a výplata důchodu. O tato témata se nejčastěji zajímalo 130 účastníků už třetích česko-německých konzultačních dnů k důchodovému pojištění. V Informačním a poradenském místě německého důchodového pojištění v Mnichově je 16. a 17. října 2007 uspořádaly Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a německý nositel důchodového pojištění Deutsche Rentenversicherung (DRV) – Bund Berlin společně s DRV Bayern Süd. Cílem česko-německých konzultačních dnů bylo poradit klientům v otázkách zákonného důchodového pojištění, německá strana rovněž klienty informovala o možnostech doplňkového zabezpečení ve stáří.

Konzultační dny se konaly podle připraveného scénáře. Zájemci se mohli předem objednat na konkrétní hodinu, kdy se jim věnovali odborníci na důchody z České republiky i Německa. Tým tvořili vždy dva lidé – český a německý odborný pracovník. K dispozici byl tlumočník a z české strany také právník pro zvlášť komplikované případy. Jedna konzultace trvala zpravidla dvacet minut a byla samozřejmě bezplatná. Protože klienti měli o akci mimořádný zájem, rozšířili ji organizátoři i na další den. Z celkem 130 klientů se 105 předem objednalo. Dalším 25 lidem poskytli pracovníci obou institucí konzultace operativně dle časových možností. 

Kromě informací získaných na místě si klienti mohou další materiály přečíst v klidu domova – na konzultaci dostali informační letáky, které vydala ČSSZ a DRV. Další informace získají rovněž na www.cssz.cz nebo na kterékoli okresní správě sociálního zabezpečení nebo pobočce německého nositele pojištění.

ČSSZ a DRV se dohodly na uspořádání dalších společných konzultačních dnů v roce 2008. Vždy dva dny na jaře v České republice a na podzim v Německu. Podrobnější informace budou včas zveřejněny.

Fotografie z třetích česko-německých konzultačních dnů si můžete prohlédnout zde.