Třetí česko-německé konzultační dny o důchodovém pojištění budou v Mnichově

Praha 12. 10. 2007

Pokud lidé pracovali nebo pracují v Německu, či naopak němečtí pracovníci v České republice, mají nyní jedinečnou možnost, jak získat odborné konzultace v otázkách sociálního pojištění. Už třetí česko-německé konzultační dny k problematice zákonného důchodového pojištění se budou konat 16. až 17. října  2007 v Mnichově.

Konzultace zájemcům budou poskytovat zástupci německého nositele důchodového pojištění Deutsche Rentenversicherung  (DRV) a České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Tým bude tvořit vždy český a německý odborný pracovník, v případě potřeby je zajištěno tlumočení. Jednotlivé konzultace jsou plánovány v intervalu po 20 minutách. Organizaci konzultačních dnů tentokrát převzala  německá strana, která také oslovila  potenciální klienty formou dopisu. DRV vydalo dvojjazyčný plakát, který byl umístěn na pobočkách německého nositele pojištění a v příhraničních OSSZ. Zde jsou také zveřejněny informace o dokladech, které je třeba si vzít s sebou: cestovní pas či občanský průkaz a doklady o pojištění (především německé číslo pojištění, rodné číslo, případnou korespondenci s nositelem pojištění apod.) a kontaktní telefony.

Konzultace budou probíhat v úterý 16. 10. 2007 od 9 do 17 hodin a ve středu 17. 10. 2007 od 9 do 15.30 hodin. Ve stejný den se uskuteční porada představitelů ČSSZ se zástupci dalších německých pojišťoven DRV Bund z Berlína a DRV Niederbayern-Oberpfalz z Landshutu k vyhodnocení dosavadní spolupráce a možností konání dalších konzultačních dnů v budoucnu.

Mezinárodní konzultační dny z oblasti důchodového pojištění se poprvé konaly v červnu 2006 v německém Pasově, v dubnu 2007 se uskutečnily recipročně v Karlových Varech a Praze. Na obou stranách hranice se setkávají s velkým zájmem veřejnosti. Lidé se nejvíc zajímají o nároky na důchod z českého a německého systému důchodového pojištění, o výši důchodů a důchodový věk či postup při uplatňování žádostí o důchod. Pracovníci obou institucí rovněž přebírají a na místě ověřují potřebné dokumenty.


Plakát Mezinárodní konzultační dny