ČSSZ má novou ústřední ředitelku

Praha 12. 10. 2007

JUDr. Božena Michálková, dosavadní vrchní ředitelka úseku sociálního pojištění ČSSZ, se stala ústřední ředitelkou České správy sociálního zabezpečení. Zvítězila ve výběrovém řízení vyhlášeném Ministerstvem práce a sociálních věcí. Do funkce ji ve čtvrtek 11. října 2007 jmenoval místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí RNDr. Petr Nečas.

Profesním krédem nové ústřední ředitelky ČSSZ je: „Lidé především. JUDr. Božena Michálková se tak ztotožňuje s Posláním České správy sociálního zabezpečení, které zní: „ČSSZ je moderní úřad, nositel sociálního pojištění, jenž efektivně funguje způsobem, který odpovídá moderním technologiím informační společnosti třetího tisíciletí a je prodchnut výlučnou orientací na vytvoření maximální hodnoty pro klienta, a tím dosažení co nejvyššího splnění jeho očekávání a co nejvyšší míry jeho spokojenosti.“

Přijmutím uvedeného Poslání JUDr. Božena Michálková navazuje na strategické cílení České správy sociálního zabezpečení. Orientaci na kvalitní, rychlé a moderním způsobem prováděné služby veřejnosti považuje nová ústřední ředitelka za velmi potřebnou: „Mým záměrem je navázat na to, co se v uplynulých šesti letech podařilo. Je třeba úspěšně dokončit zahájené projekty. A samozřejmě bych chtěla – s pomocí kvalitního manažerského týmu -  realizovat řadu nových cílů. Tak, aby ČSSZ efektivně reagovala na aktuální společensko-ekonomický vývoj a oprávněné požadavky našich klientů.“

ČSSZ tak pod vedením JUDr. Boženy Michálkové bude připravovat mezinárodní výměnu dat z oblasti sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie a centralizovat své informační systémy. Intenzivně se bude zabývat také dalším zdokonalováním administrativy systému důchodového a nemocenského pojištění a výběru pojistného a pokračovat v komplexním řešením bezpečnosti informací dle evropských standardů. Detailně je uvedeno v materiálu Poslání a strategické cíle České správy sociálního zabezpečení pro období 2007 – 2011.


Profesní životopis ústřední ředitelky ČSSZ  JUDr. Boženy Michálkové

Od roku 2005 do 10. října 2007 pracovala JUDr. Božena Michálková (50) jako vrchní ředitelka úseku sociálního pojištění České správy sociálního zabezpečení. Kromě této funkce byla od letošního března pověřená řízením ČSSZ. Na podzim 2007 uspěla ve výběrovém řízením MPSV a 11. října 2007 ji ministr práce a sociálních věcí jmenoval do funkce ústřední ředitelky České správy sociálního zabezpečení. 

S ČSSZ a jejími předchůdci je spojená celá profesní kariéra JUDr. Boženy Michálkové. Absolventka Právnické fakulty v Brně nastoupila do pražského Úřadu důchodového zabezpečení jako konzultantka dávkového oddělení v roce 1980. Kariérním postupem se stala nejprve vedoucí dávkového oddělení, poté zástupkyní ředitele sekretariátu ředitele a v roce 1992 ředitelkou kanceláře ředitele České správy sociálního zabezpečení. Od roku 2001 vykonávala funkci 1. náměstkyně ústředního ředitele ČSSZ.

JUDr. Božena Michálková hovoří anglicky. Je nestraník, vdaná a má jednu dceru. Její profesní krédo zní: „Lidé především.“ Jako odbornice na právo sociálního zabezpečení JUDr. Božena Michálková přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.


Fotografie ze jmenování najdete zde.