Skončil již pátý ročník specializačního kurzu na Právnické fakultě UK

Praha 9. 10. 2007

Dvacet devět zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení ukončilo již 5. ročník specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V pražském Karolinu je začátkem října slavnostně vyřadila proděkanka PF UK JUDr. Věra Štangová, CSc. Za vedení ČSSZ se akce zúčastnila vrchní ředitelka úseku ekonomicko-správního Ing. Radoslava Kodymová, CSc. a ředitelka personálního odboru PaedDr. Miluše Hájková.

V průběhu uplynulého roku se na ročním specializačním kurzu sešli zaměstnanci z nejrůznějších pracovišť ČSSZ, od Karlových Varů až po Frýdek-Místek, aby si rozšířili a doplnili svoje znalosti z oblasti správního, občanského, obchodního, pracovního, trestního a finančního práva.

Po ukončení letošního ročníku lze říci, že specializační kurzy se staly již dobrou a žádoucí tradicí. „Těší mě, že si všichni, co tu dnes jste, uvědomujete, co znamená znalost a správná interpretace práva a právních norem. Zejména nyní, v období, kdy je kvalita klíčovým prvkem naší práce a důraz je kladen na vytváření přidané hodnoty pro klienta. Kdy jsou postupy a rozhodování státních zaměstnanců pod stále přísnějším dohledem veřejnosti i médií. Osobně studium považuji za dobrou volbu, z které mají prospěch všichni: zaměstnanci i naši klienti“, uvedla Ing. Radoslava Kodymová, CSc.

Proděkanka Právnické fakulty Univerzity Karlovy JUDr. Věra Štangová, CSc. ocenila spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení. Podle ní se jedná o vhodné skloubení teorie a praxe, které se bude hodit zvláště v této době, kdy se chystá celá řada reforem z oblasti legislativy. Ať už se jedná o změny v zákoníku práce či předpisech z oblasti sociálního zabezpečení. I v této souvislosti se budou zaměstnanci  ČSSZ v brzké době s pracovníky PF UK pravidelně setkávat a vyměňovat si poznatky a zkušenosti.

Během pěti let kurz ukončilo celkem již 145 zaměstnanců. Studenti v průběhu dvousemestrálního kurzu s celkovým počtem 70 hodin absolvovali přednášky a semináře. Výuka probíhala vždy jednou za dva měsíce ve dvoudenních soustředěních. Na závěr jeho účastníci obhájili závěrečné práce a složili zkoušku před zkušební komisí. Specializační kurz na Právnické fakultě bude pokračovat také ve školním roce 2007/2008.