Přibylo OSVČ, kteří si samostatnou výdělečnou činností vydělávají

1. 10. 2007

Lidí, kteří si samostatnou výdělečnou činností skutečně vydělávají, je o cca 85 000 více než v roce 2001. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení. Zatímco k 31. srpnu  2001 bylo 633 880 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), které měly povinnost platit zálohy na důchodové pojištění, letos ve stejném období jich bylo o 11,8 % víc – celkem 718 992. Pojistné na nemocenské pojištění si platilo 213 935 OSVČ – účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná.

Přestože celkový počet OSVČ poklesl, srovnáme-li srpen 2007 se srpnem 2001, došlo pouze k 4,85% snížení. V srpnu 2001 ČSSZ evidovala celkem 963 421 OSVČ, letos jich ve stejném období bylo 916 701 (tedy 95,15 % roku 2001). V praxi to znamená, že ubylo především těch lidí, kteří samostatnou výdělečnou činnost buď nevykonávali jako jediný zdroj příjmu, či byli v systému sociálního pojištění evidováni, ale aktivně nepodnikali.

Samostatná výdělečná činnost (SVČ) se od 1. 1. 2004 dělí na hlavní a vedlejší. OSVČ, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost hlavní (tedy podnikání je pro ně zpravidla jediný zdroj příjmů), mají povinnost vždy platit pojistné na důchodové pojištění a zálohy na pojistné. A to i v případě, kdy jsou tzv. ve ztrátě. Minimální zálohy na pojistné na důchodové pojištění u těchto OSVČ jsou v letošním roce 1 491 Kč.

U vedlejší výdělečné činnosti (tedy u lidí, kteří jsou například zaměstnáni a vedle toho podnikají) je i nadále účast na důchodovém pojištění závislá na dosažených příjmech po odpočtu výdajů. Pokud si OSVČ při vykonávání vedlejší SVČ v roce 2006 vydělala alespoň 45 200 Kč, má v roce letošním povinnost platit zálohy na důchodové pojištění. Minimální výše těchto měsíčních záloh je 597 Kč měsíčně.

Důležité informace pro osoby samostatně výdělečně činné formou otázek a odpovědí přináší publikace „Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2007“.  Letos ji vůbec poprvé vydala ČSSZ a je dostupná zdarma na všech pracovištích ČSSZ. Lidé si rovněž mohou stáhnout z  webu ČSSZ.


graf 1

graf 2