Roste počet poplatníků pojistného i důchodců

27. 9. 2007

Česká správa sociálního zabezpečení evidovala k 31. 8. 2007 celkem 2 018 418 starobních důchodců a 5 006 568 poplatníků pojistného na sociální zabezpečení. Na jednoho starobního důchodce tak přispívalo 2,48 poplatníků. Lidí, kteří přispívají na jednoho důchodce, za šest let přibylo - v srpnu 2001 na jednoho starobního důchodce přispívalo 2,43 poplatníků pojistného.

Všech důchodců, tedy penzistů starobních i osob pobírajících důchody invalidní a pozůstalostní, bylo ke konci srpna letošního roku 2 707 174. To znamená, že na jednoho důchodce přispívalo 1,85 poplatníků pojistného. V srpnu 2001 se jednalo o 1,81 poplatníků. Pojistné na sociální zabezpečení musí platit zaměstnanci, organizace za své zaměstnance a OSVČ.

Od srpna 2001 do srpna 2007 přibylo celkem 323 844 poplatníků pojistného, což znamená nárůst o 6,4 %. Starobních důchodců bylo přitom v srpnu 2007 o 90 809 více (nárůst o 4,4 %) než před šesti lety. Počet poplatníků pojistného tak roste rychleji než počet starobních důchodců.

Sociální systém České republiky je založený na principu solidarity, který spolehlivě funguje ve všech vyspělých státech světa. Zdraví lidé tak platbami pojistného pomáhají dlouhodobě nemocným, mladí zase starým. Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na důchodové pojištění, na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Peníze, které ČSSZ na pojistném vybere, tvoří víc než 1/3 příjmu státního rozpočtu.

Česká správa sociálního zabezpečení se v srpnu 2007 starala o záležitosti 7 977 345 klientů. A to po stránce výplaty dávek důchodového pojištění (starobní, pozůstalostní a invalidní důchody) a výplaty dávek nemocenského pojištění (nemocenské, příspěvek na ošetřování člena rodiny, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství).

Důležité informace, které by lidé měli vědět o starobním důchodu, přináší publikace „Příručka budoucího důchodce v roce 2007“. Vydala ji ČSSZ a je dostupná zdarma na všech pracovištích ČSSZ a  na webu na této adrese.


graf1

graf2