Nové vedení pro oblast interního auditu, kontroly a stížností

Praha 11. 9. 2007

Ředitelem odboru interního auditu, kontroly a stížností České správy sociálního zabezpečení se 4. září 2007 stal Ing. Zdeněk Joska.

Vítěz výběrového řízení vystudoval Vysokou školu ekonomickou. Pracovní kariéru zahájil ve Spolaně Neratovice, kde mimo jiné pracoval jako vedoucí výpočetního střediska, informační analytik IT či vedoucí kanceláře generálního ředitele. V roce 2003 Ing. Zdeněk Joska nastoupil na Pražskou správu sociálního zabezpečení na pozici referenta financování a později vedoucího oddělení analýz a koncepcí. V roce 2004 se stal vedoucím oddělení a analýz České správy sociálního zabezpečení, následně interním auditorem a od 1. ledna 2005 kariérním postupem vedoucím oddělení.

Cílem nového ředitele odboru interního auditu, kontroly a stížností České správy sociálního zabezpečení Ing. Zdeňka Josky mimo jiné je zvyšovat kvalitu činností a plnění úkolů ČSSZ a naopak snižovat možná rizika, chyby a opomenutí.