Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas v ČSSZ: intenzivnější komunikace, chystané reformy a podpora digitalizace

Praha 11. 9. 2007

Důchodová reforma, odložení změn v úrazovém pojištění, debata o budoucnosti nového zákona o nemocenském pojištění a koncepční záměry s lékařskou posudkovou služby. Těmito tématy se mimo jiné při svém pracovním jednání s vedením České správy sociálního zabezpečení zabýval ministr práce a sociálních věcí RNDr. Petr Nečas. Přijel přesně v den ročního výročí ve funkci ministra práce a sociálních věcí – 4. září 2007. Při té příležitosti uvedl, že za velmi důležité považuje pokračovat v digitalizaci dokumentů ČSSZ. E-government chápe jako prioritu, protože usnadňuje život většině občanů. Kvůli digitalizaci bude třeba podle Nečase ještě v tomto roce přijmout celou řadu opatření. Resort práce a sociální politiky chce například zvážit možnost financovat projekt elektronizace dokumentů v rámci programů Evropské unie, tzv. smart administration.

Ministr práce a sociálních věcí RNDr. Petr Nečas v ČSSZ také řekl, že je připraven k diskuzi o zjednodušení administrativy. Reagoval tak  na informaci vrchní ředitelky úseku sociálního pojištění pověřené řízením ČSSZ JUDr. Boženy Michálkové. Ministra mimo jiné informovala o tom, že nový správní řád účinný od ledna 2006 znamená pro Českou správu sociálního zabezpečení velkou administrativní zátěž. A rovněž přibývá důchodů s exekuční srážkou. Tedy případů, kdy ČSSZ musí lidem určitou část důchodu „strhnout“ a poukázat tyto prostředky věřiteli, například firmě, od níž si důchodce půjčil peníze. Zvyšující se administrativní zátěž, stejně jako nárůst dalších činností a úkolů, Česká správa sociálního zabezpečení zvládá jen díky maximálnímu nasazení všech zaměstnanců. I v této situaci se ČSSZ už řadu let daří plnit víc než dobře její trvalé prioritní úkoly: na téměř 100 % vybírá pojistné na sociální zabezpečení, příjmy z pojistného přitom tvoří víc než 1/3 státního rozpočtu - viz nedávno vydaná tisková zpráva. Kvalitní je také rozhodování a kontroly, které ČSSZ provádí – viz tisková zpráva z 21. 5. 2007 a z 19. 3. 2007.

Ministr práce a sociálních věcí RNDr. Petr Nečas ocenil práci České správy sociálního zabezpečení. „Naším cílem je všemu kvalitnímu otevřít ještě větší prostor. A vytvořit podmínky pro zlepšování toho ostatního“, řekl. Přislíbil také větší provázanost MPSV s ČSSZ, intenzivnější tok informací a efektivnější přenos poznatků uvnitř resortu. Současně poděkoval zaměstnancům ČSSZ za to, že koncem roku 2006 zvládli odložení nového zákona o nemocenském pojištění.

Fotografie z návštěvy naleznete zde.