Stoletým se zvyšuje o 2 000 korun důchod, důchodců narozených v roce 1907 bylo v srpnu 233

Praha 6. 9. 2007

V evidenci České správy sociálního zabezpečení bylo letos v srpnu celkem 510 sto a víceletých občanů, tedy lidí narozených v letech 1898 až 1907. Převažovaly ženy – bylo jich 428, zatímco sto a víceletých mužů bylo 82.

Lidem, kteří se dožijí sta let, se zvyšuje důchod o 2 000 korun. ČSSZ v srpnu evidovala celkem 233 důchodců narozených v roce 1907. Z nich bylo 195 žen a 38 mužů. U příležitosti stých narozenin dostávají klienti ČSSZ rozhodnutí o zvýšení důchodu a osobní dopis ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase.

Nejstarší důchodce v evidenci ČSSZ je žena narozená v roce 1898, zatímco nejstarší muž, kterému ČSSZ vyplácí důchod, se narodil v roce 1902. Nejvíc sto a víceletých lidí žije v Praze - 76 a v Jihomoravském kraji - 71, naopak nejméně - 6 - v kraji Karlovarském.

Důchody stoletých občanů se zvyšují pravidelně od roku 1969. Původně se zvyšovaly o 1 000 korun, a to na základě „Zásad pro zvýšení důchodů stoletým občanům“. Od 1. července 2006 se podle novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, důchody stoletým lidem zvyšují o 2 000 korun. Tuto částku ČSSZ k procentní výměře důchodu přičítá automaticky, aniž by o ni museli důchodci žádat.

V červenci 2007 ČSSZ vyplatila starobní důchody celkem 2 013 211 lidem. To bylo víc než 74 % z celkového počtu důchodců. Všech důchodců, tedy lidí pobírajících od ČSSZ důchody starobní, invalidní a pozůstalostní, bylo ke konci července 2 703 277.

 

Počet sto a víceletých starobních důchodců

(stav: srpen 2007, zdroj: evidence ČSSZ)


 

Muži

Ženy

Celkem

Hlavní město Praha

10

66

76

Středočeský kraj

8

48

56

Jihočeský kraj

4

28

32

Plzeňský kraj

3

14

17

Karlovarský kraj

-

6

6

Ústecký kraj

7

25

32

Liberecký kraj

1

12

13

Královéhradecký kraj

3

22

25

Pardubický kraj

6

21

27

Vysočina

11

28

39

Jihomoravský kraj

10

61

71

Olomoucký kraj

6

25

31

Zlínský kraj

5

26

31

Moravskoslezský kraj

8

46

54

Celkem

82

428

510Rok narození

Muži

Ženy

Celkem

1898

-

1

1

1900

-

2

2

1901

-

2

2

1902

2

6

8

1903

-

22

22

1904

6

30

36

1905

13

54

67

1906

23

116

139

1907

38

195

233

Celkem

82

428

510