V Praze se bude konat mezinárodní setkání lékařů sociálního zabezpečení a pojištění

Praha 24. 8. 2007

Poprvé v České republice a poprvé v nové členské zemi Evropské unie. XVII. kongres Evropské asociace lékařů sociálního zabezpečení a pojištění (EUMASS) se uskuteční 5. až 7. června 2008 v pražském Kongresovém centru. Akce, která se koná jednou za dva roky v pečlivě vybrané evropské zemi, bude rovněž připomenutím 35. výročí založení EUMASS. Hlavním tématem kongresu budou „Chronické nemoci a jejich dopad na zdravotní péči a sociální zabezpečení, včetně ekonomických hledisek“. Tato oblast skýtá prostor pro prezentaci široké problematiky oboru, který se v posledních letech díky rychlému vývoji poznatků v medicíně i změnám socioekonomickým stává stále důležitější součástí systému sociálního zabezpečení.

EUMASS reprezentuje na mezinárodní úrovni lékaře sociálního zabezpečení a pojištění. Cílem této organizace je zajistit mezinárodní výměnu informací v oblasti posudkového lékařství i jiných lékařských oborů, spolupráci na vědeckých studiích a přístup posudkových a revizních lékařů k nejnovějším informacím o vývoji vědy a výzkumu. Představitelem EUMASS, který sídlí v Bruselu, je Rada složená ze zástupců jednotlivých členských zemí. Schází se třikrát ročně, řídí ji pětičlenný výbor. Od února 2006 má v tomto výboru zástupce i Česká republika, MUDr. Ljiljana Bojičová z České správy sociálního zabezpečení se stala viceprezidentkou EUMASS.

V současné době probíhají intenzivní práce na přípravě kongresu. Cílem organizačního výboru je připravit mezinárodní jednání s vysokou vědeckou, společenskou a kulturní úrovní. Jak říká vrchní ředitelka úseku  lékařské posudkové služby ČSSZ a viceprezidentka EUMASS MUDr. Ljiljana Bojičová: “Naším cílem je připravit nejen odbornou diskusi a výměnu zkušeností. Děláme vše proto, aby kongres byl i společenskou událostí spojenou s představením České republiky jako příjemné země umožňující navázat osobní kontakty nutné pro další spolupráci.“ Dodává, že kongresu by se měli zúčastnit jak delegáti ze zemí Evropské unie a dalších evropských států, tak hosté ze Spojených států amerických či Kanady. Jednacími jazyky bude angličtina a francouzština.

Evropská asociace posudkových a revizních lékařů (EUMASS - UEMASS, European Union of Medicine in Assurance and Social Security – Union Européene de Médicine d‘Assurance et de Sécurité Sociale) vznikla v roce 1973 v Mnichově. Zakládací smlouvu podepsali reprezentanti Belgie, Francie, Německa, Itálie a Holandska. V následujícím roce 1974 byl uspořádán první kongres, kterého se zúčastnili lékaři z Belgie, Francie, Holandska a Německa. V dalších letech se počet členů rozšiřoval až na současných 16 členských zemí. Česká republika je členem EUMASS od roku 1999.