Podání v kontextu s Evropskou unií je víc než v 1. pololetí 2006, nejvíc se lidé zajímají o „evropské“ důchody

Praha 14. 8. 2007

Česká správa sociálního zabezpečení řešila v prvním pololetí 2007 celkem 92 438 podání spojených se sociálním zabezpečením Evropské unie, tedy ve vztahu ke státům EU/EHS. To znamená průměrně měsíčně 15 406 podání. Pro srovnání: v prvním pololetí 2006 vyřizovali zaměstnanci ČSSZ celkem 85 883 podání. Meziročně tak přibylo podání souvisejících s EU, a to o 7 %.

Nejvíc podání – 32 259 – se v prvním pololetí 2007 týkalo důchodů (ve stejném období roku 2006 jich bylo 30 258). Odborně vyškolení a jazykově vybavení zaměstnanci ČSSZ klienty informovali například o tom, že k uplatnění nároku na důchod z více států Evropské unie stačí podat žádost pouze v jednom státě – považuje se tak za žádost uplatněnou ve všech evropských státech, kde byl žadatel pojištěn. Žádost o důchod se podává obvykle ve státě bydliště žadatele. V České republice je třeba se obracet na příslušnou okresní, v Praze Pražskou, v Brně Městskou správu sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ). Zde je třeba vyplnit nezbytné formuláře, pomoc a součinnost pracovníků ČSSZ je samozřejmostí. Vyplněné dokumenty poté ČSSZ předá příslušným institucím členských států, v kterých byl daný občan důchodově pojištěn, aby mohly také rozhodnout o jeho nároku.

Dále se lidé v období od 1. ledna do 30. června 2007 zajímali o příslušnost k právním předpisům, v této souvislosti ČSSZ řešila celkem 29 931 podání. To znamená o 3 871 úkonů víc než ke 30. červnu 2006. Co se týče peněžitých dávek v nemoci a mateřství, ČSSZ v 1. pololetí 2007 evidovala celkem 11 382 úkonů.

V letošním prvním pololetí se o sociální zabezpečení v souvislosti s Evropskou unií zajímali zejména klienti ČSSZ ve Středočeském kraji (víc než 1 200 úkonů průměrně měsíčně), lidé v Brně (víc než 1 000 úkonů průměrně měsíčně) a obyvatelé Prahy (779 úkonů průměrně měsíčně).

Ve sledovaném období roku 2007 obecně převažovaly dotazy (49 918) nad žádostmi (33 419). Nejvíc žádostí souviselo s posouzením příslušnosti k právním předpisům – klienti se na příslušná pracoviště ČSSZ obraceli proto, že chtěli vystavit evropské formuláře potvrzující účasti v českém systému sociálního a zdravotního pojištění. To se týkalo zejména vyslání pracovníků, souběžné činnosti ve dvou nebo více členských státech a mezinárodní kamionové dopravy.

Informace o sociálním zabezpečení v Evropské unii mohou lidé najít na webu ČSSZ na této adrese. A rovněž v informačních materiálech (letácích i brožurách), které se týkají obecných principů sociálního zabezpečení, důchodů, příslušnosti k právním předpisům a peněžitých dávek v nemoci a mateřství. K dispozici jsou na všech pracovištích ČSSZ a stáhnout si je může každý také z webu.

 

Úkony ČSSZ spojené s Evropskou unií v 1. pololetí 2007

  Úkony celkem** PPP* PDNM* Duchody E-formuláře potvrzované ČSSZ mimo
žádosti o PPP, PDNM a o důchod
Leden 15 705 4 703 1 840 5 078 1 950
Únor 14 923 4 349 1 930 5 488 1 548
Březen 15 537 5 067 2 037 5 356 1 470
Duben 15 359 5 390 1 963 5 253 1 291
Květen 15 976 5 383 1 880 5 566 1 565
Červen 14 938 5 039 1 732 5 518 1 277
Celkem 92 438 29 931 11 382 32 259 9 101

Vysvětlivky:
* PPP – příslušnost k právním předpisům, PDNM – peněžité dávky v nemoci a mateřství.
** Formulace úkony celkem znamená součet úkonů podle jednotlivých oblastí (příslušnost k právním předpisům, peněžité dávky v nemoci a mateřství, důchody) a nespecifikované jiné.
E-formuláře jsou tiskopisy, jimiž si instituce členských států sdělují potřebné údaje, osvědčují data a nebo slouží jako žádosti pro uplatnění nároku na dávku.