Víc než 3 300 lidí přišlo o nemocenské, porušili léčebný režim

Praha 10. 8. 2007

Celkem 148 415 kontrol dodržování léčebného režimu v pracovní neschopnosti provedli zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) v letošním prvním pololetí. Nejvíc jich bylo v Praze – 18 899, v Moravskoslezském kraji - 18 372. A také ve Středočeském kraji, kde se kontroloval léčebný režim v 16 093 případech. Na základě kontrol vydala všechna pracoviště ČSSZ celkem 3 336 postihů za porušení. V praxi to znamená, že 2,25 % kontrolovaným bylo sníženo nebo odebráno nemocenské. Podobná situace byla v prvním pololetí 2006. Tehdy zaměstnanci ČSSZ uskutečnili 131 700 kontrol, na jejichž základě vydali 2 796 postihů.

Kromě snížení či odebrání nemocenského může ČSSZ ukončit pracovní neschopnost (PN). A to v případě, že z lékařského hlediska není důvod pro její další trvání. V prvním pololetí 2007 tak pracovníci ČSSZ ukončili celkem 1 716 pracovních neschopností, ve stejném období loni se jednalo o 1 078 PN ukončených rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze Pražské správy sociálního zabezpečení a v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ).

Lidé, kteří čerpají nemocenské dávky, musí umožnit kontrolu dodržování léčebného režimu, uvést platnou adresu pobytu ošetřujícímu lékaři, či například opatřit svůj byt zvonkem a jmenovkou. Pověření pracovníci OSSZ/PSSZ/MSSZ se prokazují oprávněním ke kontrole, práce neschopní občané jsou povinni jim předložit doklad o pracovní neschopnosti, do kterého pracovník dozoru zaznamená datum a čas kontroly a svůj podpis.

Pokud pracovník, který kontroluje dodržování léčebného režimu, nezastihne práceneschopného v místě pobytu uvedeném na „Potvrzení pracovní neschopnosti“, nechá na místě oznámení o provedené kontrole. To mimo jiné obsahuje poučení o povinnosti navštívit nejpozději následující den ošetřujícího lékaře. U ošetřujícího lékaře si přitom kontrolor ověřuje léčebný režim práceneschopného.

Kontroly dodržování léčebného režimu se provádějí pravidelně během celého týdne, případně i o víkendu. Kontrolují se buď namátkou vybraní lidé, nebo ti, k jejichž kontrole dá podnět praktický lékař, úřad práce, či posudkový lékař ČSSZ. Podnět ke kontrole může dát také zaměstnavatel, který má podezření, že jeho zaměstnanec pobírající nemocenské současně vykonává jinou činnost.

 

Kontroly dodržování léčebného režimu v 1. pololetí 2007

Kraj 1. pololetí 2007
Počet provedených kontrol Počet postihů Počet ukončených pracovních neschopností rozhodnutím OSSZ/PSSZ/MSSZ
Jihočeský 10 083 74 0
Jihomoravský 7 805 148 289
Karlovarský 6 531 123 4
Královéhradecký 5 878 138 26
Liberecký 4 888 154 177
Moravskoslezský 18 372 655 136
Městská správasociálního zabezpečení Brno (MSSZ) 3 734 202 15
Olomoucký 13 459 272 167
Pardubický 9 869 189 38
Plzeňský 8 881 269 111
Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ) 18 899 288 8
Středočeský 16 093 312 27
Ústecký 15 434 292 399
Vysočina 3 834 74 99
Zlínský 4 655 146 220
CELKEM ČR 148 415 3 336 1 716