Stonalo se kratší dobu, déle byly nemocné ženy

Praha 6. 8. 2007

V prvním pololetí 2007 lidé stonali kratší dobu než ve stejném období roku 2006. A to ve všech krajích. Jedna pracovní neschopnost (PN) průměrně trvala 34,15 dne, loni to bylo 36,50 dne. Nejdéle průměrně stonali obyvatelé Moravskoslezského (40,63 dne) a Zlínského kraje (38,30 dne), naopak nejkratší dobu byli průměrně nemocní Pražané (28,92 dne) a Středočeši (31,12 dne).

Meziročně ubylo také prostonaných dnů. Zatímco ke 30. červnu 2006 jich bylo 58 188 812, letos v pololetí ČSSZ evidovala celkem 54 527 379 prostonaných dnů. To je o 6,7 % méně. Nejvíc dnů lidé prostonali v Moravskoslezském kraji a ve středních Čechách. Nejméně byli s pracovní neschopností doma v Karlovarském kraji a Brně.

Naopak přibylo ukončených pracovních neschopností. V prvním pololetí 2007 jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala celkem 1 596 665. To je o 2 527 ukončených pracovních neschopností víc než za prvních šest měsíců minulého roku. Tehdy se jednalo celkem o 1 594 138 ukončených pracovních neschopností. Nejvíc lidí, kteří pobírali nemocenské, ke 30. červnu 2007 evidovala pracoviště ČSSZ v Moravskoslezském kraji (celkem 183 625 ukončených PN) a ve středních Čechách (171 489 ukončených PN), nejméně naopak v Karlovarském kraji (46 904 ukončených PN) a Brně (66 873 ukončených PN).

Průměrně déle byly v 1. pololetí 2007 nemocné ženy – 35,32 dne, u mužů jedna pracovní neschopnost trvala 33 dnů. Mezi ženami byla v průměru nejdéle nemocná věková skupina od 50 do 59 let (45,09 dne), u mužů pak kategorie nad 60 let (56,32 dne). Naopak nejkratší dobu průměrně stonali lidé do 20 let (muži 15,17 dne, ženy 17,99 dne).

Nejčastěji lidé v prvním pololetí 2007 stonali s nemocemi dýchacího ústrojí (celkem 726 863 ukončených pracovních neschopností, z toho 51,1 % PN bylo u žen a 48,9 % u mužů) a také kvůli nemocem pohybového ústrojí (272 142 ukončených PN, z toho 56,1 % PN bylo u mužů a 43,9 % u žen. Mezi nemoci dýchací soustavy patří i akutní infekce dýchacích cest – v letošním 1. pololetí znamenaly 559 629 ukončených pracovních neschopností, 9 104 782 prostonaných dní a průměrně jedna taková PN trvala 16,27 dne. Dále sem patří chřipka. V 1. pololetí 2007 si vyžádala celkem 140 713 ukončených PN, 2 121 497 prostonaných dnů a průměrně trvala 15,08 dne.

 

Vývoj pracovní neschopnosti v ČR - srovnání 1. pololetí 2006 a 2007

Kraj Ukončené případy PN Prostonané dny Průměrná délka 1 PN (dny)
1. pol. 2006 1. pol. 2007 Rozdíl 1. pol. 2006 1. pol. 2007 Rozdíl 1. pol. 2006 1. pol. 2007 Rozdíl
Jihočeský 105 230 103 235 -1 995 3 773 161 3 519 441 -253 720 35,86 34,09 -1,76
Jihomoravský 115 849 115 472 -377 4 530 038 4 196 074 -333 964 39,10 36,34 -2,76
Karlovarský 46 737 46 904 167 1 613 921 1 498 231 -115 690 34,53 31,94 -2,59
Královéhradecký 92 630 92 729 99 3 253 706 3 101 063 -152 643 35,13 33,44 -1,68
Liberecký 75 312 75 434 122 2 670 419 2 532 688 -137 731 35,46 33,57 -1,88
Moravskoslezský 185 621 183 625 -1 996 8 014 524 7 460 140 -554 384 43,18 40,63 -2,55
Městská správa
sociálního
zabezpečení Brno (MSSZ)
64 888 66 873 1 985 2 382 954 2 240 017 -142 937 36,72 33,50 -3,23
Olomoucký 97 166 96 495 -671 3 915 863 3 577 141 -338 722 40,30 37,07 -3,23
Pardubický 82 670 82 975 305 2 954 862 2 743 764 -211 098 35,74 33,07 -2,68
Plzeňský 98 273 99 802 1 529 3 338 936 3 169 463 -169 473 33,98 31,76 -2,22
Pražská správa
sociálního
zabezpečení (PSSZ)
171 397 169 586 -1 811 5 191 873 4 905 025 -286 848 30,29 28,92 -1,37
Středočeský 169 961 171 489 1 528 5 599 848 5 336 944 -262 904 32,95 31,12 -1,83
Ústecký 111 776 117 527 5 751 4 171 301 4 025 470 -145 831 37,32 34,25 -3,07
Vysočina 82 456 81 463 -993 2 841 473 2 657 746 -183 727 34,46 32,63 -1,84
Zlínský 94 172 93 056 -1 116 3 935 933 3 564 172 -371 761 41,80 38,30 -3,49
Celkem ČR 1 594 138 1 596 665 2 527 58 188 812 54 527 379 -3 661 433 36,50 34,15 -2,35