Přibývají poplatníci pojistného i důchodci

Praha 28. 6. 2007

Česká správa sociálního zabezpečení evidovala k 31. květnu 2007 celkem 2 005 920 starobních důchodců a 5 015 479 poplatníků pojistného na sociální zabezpečení. Na jednoho starobního důchodce tak přispívalo 2,50 poplatníků. Lidí, kteří přispívají na jednoho důchodce, za šest let přibylo - v květnu 2001 na jednoho starobního důchodce přispívalo 2,47 poplatníků pojistného.

Všech důchodců, tedy penzistů starobních i osob pobírajících důchody invalidní a pozůstalostní, bylo ke konci května letošního roku 2 697 104. To znamená, že na jednoho důchodce přispívalo 1,86 poplatníků pojistného. V květnu 2001 se jednalo o 1,84 poplatníků. Pojistné na sociální zabezpečení musí platit zaměstnanci, organizace za své zaměstnance a OSVČ.

Od května 2001 do května 2007 přibylo celkem 256 514 poplatníků pojistného, což znamená nárůst o 5,1 %. Starobních důchodců bylo přitom v květnu 2007 o 82 501 více (nárůst o 4,1 %) než před šesti lety. Počet poplatníků pojistného tak roste rychleji než počet starobních důchodců.

Sociální systém České republiky je založený na principu solidarity, který spolehlivě funguje ve všech vyspělých státech světa. Zdraví lidé tak platbami pojistného pomáhají dlouhodobě nemocným, mladí zase starým. Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na důchodové pojištění, na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Peníze, které ČSSZ na pojistném vybere, tvoří víc než 1/3 příjmu státního rozpočtu.

Česká správa sociálního zabezpečení se v květnu 2007 starala o záležitosti 7 975 150 klientů. A to po stránce výplaty dávek důchodového pojištění (starobní, pozůstalostní a invalidní důchody) a výplaty dávek nemocenského pojištění (nemocenské, příspěvek na ošetřování člena rodiny, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství).

Důležité informace, které by lidé měli vědět o starobním důchodu, přináší publikace „Příručka budoucího důchodce v roce 2007“. Nedávno ji vydala ČSSZ. Je dostupná zdarma na všech pracovištích ČSSZ a i na webu.