Především o důchodovém systému jednali v ČSSZ bulharští poslanci

Praha 15. 6. 2007

Pro důchodový systém je velmi důležitý politický konsensus. V České správě sociálního zabezpečení se na tom shodli vrchní ředitelka úseku sociálního pojištění pověřená řízením ČSSZ JUDr. Božena Michálková a členové delegace Výboru pro práci a sociální politiku Národního shromáždění Bulharské republiky. JUDr. Božena Michálková přitom poukázala na dlouhodobost důchodového systému a na fakt, že systém sociálního pojištění spravuje Česká správa sociálního zabezpečení velmi efektivně.

Bulharskou delegaci vedl předseda Výboru pro práci a sociální politiku Chasan Ademov. Mimo jiné představil systém sociálního pojištění Bulharské republiky. Funguje na třípilířovém principu, který je kombinací tradičních solidárních modelů s kapitálovým trhem a dobrovolným pojištěním. Uvedl také, že se v Bulharsku stejně jako v České republice postupně zvyšuje důchodový věk a doby pojištění potřebné pro odchod do důchodu a rovněž se řeší citlivá otázka srovnání důchodového věku žen a mužů.

Česká i bulharská strana se přitom shodly, že každý sociální systém musí mít efektivní regulační mechanismus. Tak, aby na jedné straně nebyl zneužíván, na druhé straně poskytoval potřebnou jistotu, že se vybrané finanční prostředky budou využívat pro ty účely, pro které jsou určeny.

Fotografie z jednání naleznete zde.