Odloučené pracoviště OSSZ Liberec ve Frýdlantu ukončí svoji činnost

Praha 14. 6. 2007

Od pátku 15. června 2007 bude informace a služby z oblasti důchodového pojištění poskytovat klientům z Frýdlantu pouze Okresní správa sociálního zabezpečení Liberec. Zruší se tak konzultační den, který dosud každý druhý čtvrtek v měsíci od 8.00 do 13.00 hodin přímo ve Frýdlantu pořádala liberecká OSSZ. Během něj vyškolené pracovnice poskytovaly veřejnosti informace o důchodovém pojištění a sepisovaly žádosti o důchod. To však už není možné. A to kvůli zásadní změně v provádění důchodového pojištění. Pro úplnost: odloučené pracoviště ve Frýdlantu provozovala OSSZ Liberec nad rámec svých zákonných povinností.

Od 1. ledna 2007 všechny žádosti o důchod sepisují příslušné OSSZ – více na této straně. Česká správa sociálního zabezpečení proto vytvořila elektronický program navázaný na další systémy výpočetní techniky ČSSZ. Žádosti o důchod z celé České republiky jsou přitom postupovány do pražského ústředí ČSSZ, které o nich rozhoduje a zajišťuje jejich centrální výplatu. Z technických a bezpečnostních důvodů však není možné nainstalovat potřebnou aplikaci (program) na cizí počítače mimo on-line systém ČSSZ. Legislativa totiž přesně stanovuje, kdo a za jakých podmínek může spravovat nebo se seznamovat s citlivými, tedy osobními, údaji klientů správ sociálního zabezpečení.

Změna ve vyřizování důchodů v praxi znamená, že frýdlantské odloučené pracoviště už nemůže poskytovat žadatelům plnohodnotné služby. Proto je třeba se obracet přímo na OSSZ Liberec na adrese: třída Dr. M. Horákové 23, Liberec.

V kontextu s uvedenou změnou přestanou letos v červnu v Libereckém kraji poskytovat konzultační servis klientům také odloučená pracoviště OSSZ Jablonec nad Nisou v Tanvaldu a v Železném Brodě a odloučené pracoviště OSSZ Semily v Lomnici nad Popelkou. Plnohodnotné služby klientům budou však - stejně jako dosud každý pracovní den - zajišťovat v místě svého sídla příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

ČSSZ rovněž předpokládá, že bude muset zrušit konzultační dny, tedy činnost odloučených pracovišť, i v jiných krajích. Proto už například bylo uzavřeno kontaktní místo v Dobřanech v Plzeňském kraji, či odloučená pracoviště v moravskoslezském Vítkově a Hlučíně. Jedná se také o zrušení konzultačních dnů mimo někdejší okresní města kraje Vysočina či Pardubického kraje.

V této souvislosti uvádíme, že konzultační místa nebyla zárukou plnohodnotných služeb klientům. Služby veřejnosti poskytovala zpravidla jeden den v týdnu či několikrát za měsíc v závislosti na velikosti dané oblasti. Vytíženost jednotlivých center se výrazně lišila podle místa a kraje.

Česká správa sociálního zabezpečení děkuje svým klientům za pochopení.

I po zrušení odloučených pracovišť bude veřejnosti služby z oblasti důchodového a nemocenského pojištění a výběru pojistného poskytovat každý pracovní den celkem 92 pracovišť ČSSZ v celé České republice. A to krajské a okresní správy sociálního zabezpečení, Pražská správa sociálního zabezpečení, Městská správa sociálního zabezpečení Brno a ústředí České správy sociálního zabezpečení. Podrobné informace o celé ČSSZ a její činnosti najdete na www.cssz.cz.