Deset tisíc lidí denně navštívilo v březnu web ČSSZ

Praha 10. 5. 2007

ČSSZ zaznamenala rekordní návštěvnost svých webových stránek. Letos v březnu si je otevřelo celkem 310 621 lidí. To je téměř čtyřikrát víc než před třemi lety, kdy web zhlédlo 85 085 návštěvníků. Informace na adrese www.cssz.cz si tak letos v březnu průměrně denně vyhledalo 10 020 lidí. To je o 7 276 návštěvníků denně víc než v březnu 2004. Tehdy se jednalo o 2 744 zájemců.

Pro úplnost: v březnu 2005 si průměrně denně webové stránky ČSSZ otevřelo 4 676 lidí, zatímco o rok později to bylo 8 397 lidí. Měsíční statistika také říká, že v březnu 2005 web navštívilo celkem 144 981 zájemců, o rok později pak 260 326 lidí.

Na nárůstu návštěvnosti se podílí zpravidla denní aktualizace webových stránek ČSSZ. Roli rovněž hraje zvyšující se dostupnost Internetu, který lidé čím dál tím víc využívají jako základní informační zdroj.

Nejvíc se lidé v březnu 2007 na webu ČSSZ zajímali o tiskopisy, o Přehledy o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných za rok 2006, kontakty, pracovní příležitosti a pojištění OSVČ. Dále také o pojistné na sociální zabezpečení, tiskopisy a e - Podání přihlášek a odhlášek k nemocenskému pojištění. Nejvíc navštěvované stránky týkající se osob samostatně výdělečně činných odpovídají tomu, že 30. duben 2007 byl termín pro podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2006. Týkal se těch OSVČ, kterým daňové přiznání nezpracovával daňový poradce - víc na této straně.
ČSSZ v současné době připravuje novou podobu webových stránek. Přehledný, uživatelsky přívětivý a logicky uspořádaný web bez technologických bariér, který bude odpovídat jednotnému grafickému designu celé organizace, chce ČSSZ spustit v tomto roce. Jejím hlavním záměrem je, aby se i nové webové stránky staly spolehlivým informačním průvodcem pro všech téměř 8 milionů klientů České správy sociálního zabezpečení.

Návštěvnost webu ČSSZ – březen 2004 až březen 2007

  2004 2005 2006 2007
Visits - (počet lidí, kteří web navštívili) 85 085 144 981 260 326 310 621
Files - (soubory, které server začal posílat klientům (stránky, obrázky apod.) 1 569 459 2 855 557 15 424 101 18 388 914
Pages - (pouze stránky, které server začal posílat klientům) 593 869 907 353 1 658 313 1 775 359
Kbytes - (Kilobajty, které server klientům odeslal) 20 154 790 55 945 430 382 448 391 355 996 522
Průměrná denní návštěvnost 2 744 4 676 8 397 10 020