Kontrol práce neschopných v letošním 1. čtvrtletí přibylo, víc než 1 500 lidí přišlo o nemocenské

Praha 7. 5. 2007

Celkem 75 490 kontrol dodržování léčebného režimu v pracovní neschopnosti provedli zaměstnanci pracovišť České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) v prvním čtvrtletí roku 2007. To je o 10 976 kontrol víc než ve stejném období roku 2006. Kontrolu provádějí pověření pracovníci jednotlivých okresních, v Praze Pražské, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ). Nejvíc jich v letošním prvním čtvrtletí bylo v Moravskoslezském kraji, a to 9 768 a také v Praze - 9 491. Dále pak ve Středočeském kraji, kde se kontroloval léčebný režim celkem v 8 265 případech. Na základě všech kontrol vydaly OSSZ/PSSZ/MSSZ celkem 1 553 postihů za porušení léčebného režimu. To je o 341 postihů víc než za stejné období roku 2006. V praxi to znamená, že 2 % kontrolovaných bylo sníženo nebo odebráno nemocenské.

Kromě snížení či odebrání nemocenského, v případě že z biologického hlediska není důvod pro další trvání pracovní neschopnosti, můžou pracoviště ČSSZ občanovi pracovní neschopnost ukončit. V prvním čtvrtletí 2007 tak pracovníci OSSZ/PSSZ/MSSZ ukončili celkem 875 pracovních neschopností.

Lidé, kteří čerpají nemocenské dávky, musí umožnit kontrolu dodržování léčebného režimu, například opatřit svůj byt zvonkem a jmenovkou, či uvést platnou adresu pobytu ošetřujícímu lékaři. Pověření pracovníci OSSZ/PSSZ/MSSZ se při kontrole prokazují oprávněním ke kontrole, práce neschopní občané jsou povinni jim předložit doklad o pracovní neschopnosti. Do něj pracovník dozoru zaznamená datum a čas kontroly a svůj podpis.

Kontroly dodržování léčebného režimu se provádějí pravidelně během celého týdne, případně i o víkendu. Kontrolují se buď namátkou vybraní lidé, dále občané, k jejichž kontrole dá podnět praktický lékař, úřad práce, či posudkový lékař ČSSZ. Podnět ke kontrole může dát také zaměstnavatel, který má podezření, že jeho zaměstnanec nemoc pouze předstírá, ze zaměstnání bere nemocenské a přitom vykonává jinou činnost.

Informace k nemocenskému stejně jako k ostatním dávkám nemocenského pojištění obsahuje publikace „Sociální zabezpečení v roce 2007“, kterou ČSSZ vydala. K dispozici je zdarma pro širokou veřejnost na všech 92 pracovištích ČSSZ v celé České republice a v elektronické podobě si ji lidé mohou stáhnout z webových stránek ČSSZ z této stránky.


Kontroly dodržování léčebného režimu v 1. čtvrtletí 2007 podle krajů

Kraj Rok 2007
Provedených kontrol Postihů
Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ) 9 491 167
Středočeský 8 265 161
Jihočeský 4 991 32
Plzeňský 4 114 133
Karlovarský 3 298 50
Ústecký 7 810 123
Liberecký 2 737 87
Královéhradecký 3 163 66
Pardubický 5 043 66
Vysočina 2 005 36
Jihomoravský 4 176 64
Městská správa sociálního zabezpečení Brno (MSSZ) 1 815 83
Olomoucký 6 761 124
Moravskoslezský 9 768 306
Zlínský 2 053 55
CELKEM ČR 75 490 1 553