V 1. čtvrtletí 2007 lidé stonali kratší dobu

Praha 4. 5. 2007

K 31. 3. 2007 lidé stonali kratší dobu než ve stejném období roku 2006. A to ve všech krajích. Průměrná doba trvání jedné pracovní neschopnosti (PN) v 1. čtvrtletí 2007 byla 31,36 dne, což je o 3,43 dne méně než ve stejném období loni. Nejdelší průměrná doba trvání jedné PN – 37,89 dne - byla v Moravskoslezském kraji, naopak nejkratší v Praze, a to 26,16 dne.

V letošním prvním čtvrtletí také meziročně ubylo prostonaných dnů. Celkem jich bylo 29 247 895. To je o 4 % méně než ve stejném období roku 2006, kdy ČSSZ evidovala celkem 30 442 567 prostonaných dnů. K největšímu meziročnímu poklesu došlo v Moravskoslezském kraji, a to o 4,8 %, tedy o 191 683 na celkem 3 978 164 dnů.

Naopak přibylo ukončených pracovních neschopností. V prvním čtvrtletí 2007 jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala celkem 932 614. To je o 6 % (o 57 541) ukončených pracovních neschopností víc než za první tři měsíce minulého roku. Tehdy se jednalo celkem o 875 073 ukončených pracovních neschopností. Nejvíc lidí, kteří pobírali nemocenské, přibylo v Ústeckém kraji – bylo jich o 7 293 víc než v 1. čtvrtletí 2006, tedy celkem 68 612. Naopak nejméně přibylo ukončených pracovních neschopností v kraji Jihočeském. Tam jich ČSSZ v prvním čtvrtletí 2007 evidovala 59 865, což je o 957 víc než ve stejném období loni.

Průměrně déle byly v 1. čtvrtletí 2007 nemocné ženy – 32,19 dne, u mužů jedna pracovní neschopnost trvala přibližně 30,55 dne. Nejdelší průměrnou dobu jedné PN u žen vykázala věková skupina od 50 do 59 let (41,28 dne), u mužů pak kategorie nad 60 let (51,76 dne). Naopak nejkratší dobu byla průměrně nemocná věková skupina do 20 let (muži 14,82 dne, ženy 17,97 dne).

Nejčastěji lidé v prvním čtvrtletí 2007 stonali s nemocemi dýchací soustavy. Celkem ČSSZ evidovala kvůli tomuto onemocnění 505 300 ukončených PN, 8 001 940 prostonaných dnů a jedna průměrná pracovní neschopnost trvala 15,84 dne. Mezi nemoci dýchací soustavy patří i akutní infekce dýchacích cest – ty v prvním čtvrtletí letošního roku znamenaly 377 817 případů ukončených pracovních neschopností, 5 918 624 prostonaných dní a průměrně jedna taková PN trvala 15,67 dne. Dále sem patří také chřipka. V 1. čtvrtletí 2007 si vyžádala celkem 112 580 ukončených pracovních neschopností, 1 584 515 prostonaných dnů a průměrně trvala 14,07 dne.

 

Vývoj pracovní neschopnosti v ČR - srovnání 1. čtvrtletí 2006 a 2007

Kraj Ukončené případy PN Prostonané dny Průměrná délka trvání 1 PN
2006 2007 Rozdíl 2006 2007 Rozdíl 2006 2007 Rozdíl
Jihočeský 58 908 59 865 957 1 980 049 1 884 524 -95 525 33,61 31,48 -2,13
Jihomoravský 64 726 69 301 4575 2 407 036 2 331 594 -75 442 37,19 33,64 -3,54
Karlovarský 25 984 27 416 1432 858 328 810 370 -47 958 33,03 29,56 -3,47
Královéhradecký 50 139 54 612 4473 1 678 115 1 674 661 -3 454 33,47 30,66 -2,80
Liberecký 40 969 44 119 3150 1 370 630 1 350 600 -20 030 33,46 30,61 -2,84
Moravskoslezský 100 985 104 979 3994 4 169 847 3 978 164 -191 683 41,29 37,89 -3,40
Městská správa
sociálního
zabezpečení Brno
35 162 39 518 4356 1 233 162 1 191 986 -41 176 35,07 30,16 -4,91
Olomoucký 53 087 56 391 3304 2 015 903 1 911 289 -104 614 37,97 33,89 -4,08
Pardubický 46 158 48 337 2179 1 538 250 1 464 599 -73 651 33,33 30,30 -3,03
Plzeňský 53 952 57 908 3956 1 777 887 1 706 047 -71 840 32,95 29,46 -3,49
Pražská správa
sociálního
zabezpečení
90 780 97 904 7124 2 637 312 2 561 431 -75 881 29,05 26,16 -2,89
Středočeský 94 082 100 504 6422 2 944 079 2 854 062 -90 017 31,29 28,40 -2,90
Ústecký 61 319 68 612 7293 2 210 668 2 155 415 -55 253 36,05 31,41 -4,64
Vysočina 46 810 48 205 1395 1 545 295 1 447 012 -98 283 33,01 30,02 -2,99
Zlínský 52 012 54 943 2931 2 076 006 1 926 141 -149 865 39,91 35,06 -4,86
Celkem ČR 875 073 932 614 57541 30 442 567 29 247 895 -1 194 672 34,79 31,36 -3,43